Pavens bønsintentioner 2023

DEN HELLIGE FADERS BØNSINTENTIONER BETROET
HANS GLOBALE BØNSNETVÆRK
FOR ÅRET 2023

JANUAR

Lad os bede for, at vore lærere må være troværdige vidner, der underviser i broderskab frem for i konkurrence og især hjælper de mest sårbare unge.

FEBRUAR

Lad os bede for, at sognene ved at leve det sande fællesskab  mere og mere må blive fællesskaber i tro, broderlighed og omsorg for de mest trængende.  

MARTS

Lad os bede for alle dem, der lider på grund af ondskab  begået af medlemmer af det kirkelige fællesskab, at de i Kirken må finde et konkret svar på  deres smerte og lidelse.

APRIL

Lad os bede for, at kirkelige bevægelser og grupper  dagligt må genopdage deres evangeliserende mission og  stille deres karismer til tjeneste for verdens behov.  

MAJ

Lad os bede for, at kirkelige bevægelser og grupper  dagligt må genopdage deres evangeliserende mission og stille deres karismer til tjeneste for verdens behov.  

JUNI

Lad os bede for, at det internationale samfund vil gøre  en forstærket indsats for afskaffelsen af tortur og yde støtte både til ofrene og til deres familier.  

JULI

Lad os bede for, at katolikkerne vil gøre eukaristien til  centrum i deres liv.  Eukaristien forandrer menneskelige  relationer i dybden og åbner os for mødet med Gud  og vore brødre og søstre.

AUGUST

Lad os bede for, at verdensungdomsdagen i Lissabon vil hjælpe unge mennesker til at begive sig på vej og  vidne om Evangeliet gennem deres liv.

SEPTEMBER

Lad os bede for, at mennesker, der lever på kanten af samfundet og under umenneskelige vilkår, ikke må blive glemt af institutionerne og aldrig blive afvist.  

OKTOBER

Lad os bede for Kirken, at den må praktisere lydhørhed og dialog som en livsstil på alle niveauer og lade sig lede af Helligånden mod verdens periferi.  

NOVEMBER

Lad os bede for paven, at han under udøvelsen af sin mission fortsat i troen og med Helligåndens hjælp må ledsage den hjord, som han har fået betroet.

DECEMBER

Lad os bede for, at handikappede får samfundets  opmærksomhed, og at institutionerne indfører  inkluderende programmer med henblik på deres aktive deltagelse.  

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories

Månedens refleksion 2023