4. alm. søndag

ANGELUS Peterspladsen
søndag den 28. januar 2024

Kære brødre og søstre, buongiorno! Dagens evangelium viser os Jesus, der befrier en person for en “ond ånd” (se Mark 1:21-28), piner og får dem til at skrige (se v. 23, 26). Sådan handler djævelen, det er sådan, han handler: Han ønsker at tage os i besiddelse for at “omslutte vores sjæle.” At binde vores sjæle: dette er, hvad djævelen ønsker. Vi skal være forsigtige med de “lænker”, der kvæler vores frihed, fordi djævelen altid tager vores frihed. Lad os prøve at nævne nogle af de lænker, der kan holde vores hjerter i deres greb.

Jeg tænker på former for afhængighed, som slavebinder os og gør os konstant utilfredse, og som fortærer vores energier, goder og relationer. En anden lænke, jeg tænker på, er dominerende tendenser, der tilskynder til forfølgelse af umulige perfektionisme, forbrugerisme og hedonisme, der gør mennesker til en vare og ødelægger relationer. Og endnu flere lænker: Der er fristelser og omstændigheder, der underminerer selvværd, der underminerer fred og evnen til at vælge og elske livet. En anden lænke er frygt, som får os til at se på fremtiden med pessimisme og utilfredshed, som altid bebrejder andre. Så er der en meget grim lænke, som er afgudsdyrkelse af magt, som skaber konflikter og tyr til våben, der dræber eller bruger økonomisk uretfærdighed og tankemanipulation.

Mange er vores lænker, der er virkelig mange i vores liv.

Og Jesus kom for at befri os fra alle disse lænker. I dag står han over for djævelen, der udfordrer ham ved at råbe: “Hvad har du med os at gøre? Er du kommet for at ødelægge os?” (v. 24), svarer Jesus: “Stille! Kom ud af ham! (v. 25). Jesus har magten til at drive djævelen ud. Jesus befrier os fra ondskabens magt, men – lad os passe på – han driver djævelen ud, men han forhandler aldrig med ham! Jesus forhandlede aldrig med djævelen, og når han blev fristet i ørkenen, var Jesu svar altid ord fra Bibelen, aldrig en dialog. Brødre og søstre: Med djævelen må der ikke være nogen dialog! Vær forsigtig: med djævelen kan der ikke være nogen dialog, for hvis du begynder at tale med ham, vil han altid vinde. Vær forsigtig.

Så hvad skal vi gøre, når vi føler os fristet og undertrykt? Forhandle med djævelen? Nej, der må ikke forhandles med ham.
Vi må påkalde Jesus: Lad os kalde på ham fra de steder, hvor vi føler, at ondskabens og frygtens lænker er strammest.

Endnu en gang ønsker Herren ved sin Ånds kraft at sige til den onde i dag: »Gå bort, lad det hjerte i fred, split ikke verden ad, split ikke vores familie og samfund; lad dem leve fredfyldt, så at min Ånds frugter kan blomstre der, ikke jeres – det er hvad Jesus siger. Lad kærlighed, glæde, sagtmodighed herske blandt dem, og i stedet for vold og hadefulde råb, lad der være frihed og fred.

Lad os spørge os selv: ønsker jeg virkelig at blive befriet fra de lænker, der omslutter mit hjerte? Og er jeg også i stand til at sige “nej” til ondskabens fristelser, før de kryber ind i min sjæl? Endelig, påkalder jeg Jesus og tillader ham at handle i mig, at helbrede mig indefra?

Må den hellige jomfru beskytte os mod det onde.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories