Andre bønner

Kære Gud, vor himmelske Far
din Søn Jesus kalder os til at være gavmilde,
først og fremmest mod de fattige, udstødte og efterladte.
Befri os for lunkhed og ligegyldighed,
gør os åbne for vore medmenneskers behov,
især de, der er ramt af krige.
Lad os bede for dem hver dag.

Kære Gud!
Vi takker dig for de læger og frivillige,
som hjælper mennesker i krigszonerne.
Styrk dem, giv dem mod og kræfter til
at udføre din gerning ved at tjene krigsofre.
Vær med deres familier.
Trøst dem, der har mistet deres kære.
Hjælp dem at tilgive.

Før alle mennesker til forsoning.
Må din fred, som Jesus bragte til vor verden
overvinde ondskaben
og gøre verden mere fredelig;
til et sted uden krig og had

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories