Angelus, 1. søndag i fasten

Søndag, 25.2.2024

Kære brødre og søstre, goddag! Evangeliet denne anden søndag i fasten præsenterer os for episoden med Jesu forklarelse (sml. Mark 9,2-10).

Efter at have bekendtgjort sin lidelse for disciplene, tager Jesus Peter, Jakob og Johannes med sig og går op på et højt bjerg og manifesterer sig fysisk der i alt sit lys. På denne måde afslører han for dem betydningen af det, de havde oplevet sammen indtil det øjeblik. Forkyndelsen af riget, syndernes forladelse, helbredelserne og de udførte tegn var i sandhed gnister af et større lys, nemlig af Jesu lys, af det lys, som Jesus er. Og fra dette lys skal disciplene aldrig rette deres øjne væk, især ikke i øjeblikke med prøvelser, som lidelsen, der var nær på dette tidspunkt.

Dette er dagens budskab: Ret aldrig jeres øjne væk fra Jesu lys. Det er lidt ligesom det, landmændene plejede at gøre tidligere, mens de pløjede deres marker: De fokuserede deres blik på et bestemt punkt foran dem, og mens de holdt øjnene rettet mod det punkt, sporede de lige plovfurer.

Dette er, hvad vi er kaldet til at gøre som kristne, mens vi rejser gennem livet: altid at holde Jesu lysende ansigt foran vores øjne.

Brødre og søstre, lad os være åbne for at byde Jesu lys velkommen! Han er kærlighed, han er livet uden ende. Lad os langs tilværelsens veje, som fra tid til anden kan være snørklede, søge Hans ansigt, som er fuld af barmhjertighed, troskab og håb. Det er bøn, at lytte til ordet og sakramenterne, især skriftemålet og eukaristien, der hjælper os med at gøre dette: Bøn, at lytte til ordet og sakramenterne hjælper os med at holde vores øjne rettet mod Jesus.

Og dette er et god faste forsæt: at dyrke et imødekommende livssyn, at blive “lyssøgende”, søgende efter Jesu lys, både i bøn og i mennesker. Så lad os spørge os selv: Holder jeg mine øjne rettet mod Kristus, som ledsager mig? Og for at gøre det, giver jeg plads til stilhed, bøn, tilbedelse? Til sidst, søger jeg hver eneste lille stråle af Jesu lys, som reflekteres i mig og i hver bror og søster, jeg møder? Og husker jeg at takke ham for dette?

Må Maria, som skinner med Guds lys, hjælpe os til at holde blikket rettet mod Jesus og se på hinanden med tillid og kærlighed.

_______________________________

Efter Angelus:

 Kære brødre og søstre,

Det er med sorg, at vi mindedes toårsdagen for begyndelsen af den omfattende krig i Ukraine i går, den 24. februar. Hvor mange ofre og sårede, hvor megen ødelæggelse, angst og tårer i en periode, der bliver frygtelig lang, og hvis afslutning endnu ikke kan ses! Det er en krig, der ikke blot ødelægger denne region i Europa, men som udløser en global bølge af frygt og had. Mens jeg fornyer min dybtfølte kærlighed til det plagede ukrainske folk, bliver jeg ved med at bede for alle, især for de utallige uskyldige ofre. Jeg plæderer indtrængende for, at den smule menneskelighed, der er nødvendig for at skabe betingelserne for en diplomatisk løsning i forsøget på at opnå en retfærdig og varig fred, søges. Og, brødre og søstre, lad os ikke glemme at bede for Palæstina, for Israel og for de mange folk, der er sønderrevet af krig, og konkret hjælpe dem, der lider! Lad os tænke på de enorme lidelser, lad os tænke på de sårede, uskyldige børn.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories