Angelus, 2. 6. 2024

KRISTI LEGEMS-  OG BLODS FEST  
PAVE FRANS, Peterspladsen søndag den 2. juni 2024

Kære brødre og søstre, glædelig søndag! I dag fejrer vi i Italien og i andre Højtideligheden af Kristi Legeme. Liturgiens evangelium i dag fortæller os om den sidste nadver (Mark 14,12-26), hvor Herren udfører en overdragelses handling: Faktisk er det i det brudte brød og i kalken, der ofres til disciplene, Ham, der giver sig selv til hele menneskeheden og ofrer sig selv for verdens liv.

 I den handling, hvor Jesus bryder brødet, er der et vigtigt aspekt, som evangeliet understreger med ordene “han gav dem det” (v. 22). Lad os fæstne disse ord i vores hjerte: Han gav dem det. Eukaristien minder faktisk først og fremmest om gavens dimension. Jesus tager brødet ikke for selv at spise det, men for at bryde det og give det til disciplene og dermed afsløre sin identitet og sin mission. Han beholdt ikke livet selv, men gav det til os; Han betragtede ikke sit væsen som Gud som en nidkært holdt skat, men fratog sig selv sin herlighed for at dele vores menneskelighed og lade os gå ind i evigt liv (sml. Fil.2,1-11). Jesus gav hele sit liv som gave. Lad os huske dette: Jesus gav hele sit liv som gave.

Lad os derfor forstå, at fejringen af eukaristien og spisningen af dette brød, som vi især gør om søndagen, ikke er en tilbedelseshandling, der er løsrevet fra livet, eller blot et øjebliks personlig trøst; vi må altid huske, at Jesus tog brødet, brød det og gav det dem, og derfor gør fællesskabet med ham os i stand til at blive brød, der brydes for andre, i stand til at dele det, vi er, med andre. Den hellige Leo den Store sagde: ‘Vores deltagelse i Kristi legeme og blod har tendens til at få os til at blive, hvad vi spiser’ (Prædiken XII om lidelsen, s. 7).

Dette, brødre og søstre, er det, vi er kaldet til: at blive, hvad vi spiser, at blive “eukaristiske”, det vil sige mennesker, der ikke længere lever for sig selv (sml. Rom 14,7), nej, i besiddelsens og forbrugets logik, nej, mennesker, der ved, hvordan de skal gøre deres eget liv til en gave til andre, ja. På denne måde, takket være eukaristien, bliver vi profeter og bygherrer af en ny verden: når vi overvinder selviskhed og åbner os for kærlighed, når vi dyrker broderskabsbånd, når vi deltager i vores brødres og søstres lidelser og deler brød og ressourcer med dem i nød, når vi stiller alle vores talenter til rådighed, så bryder vi brødet i vort liv som Jesus.

Brødre og søstre, lad os derfor spørge os selv: Beholder jeg kun mit liv for mig selv, eller giver jeg det som Jesus? Bruger jeg mig selv for andre, eller er jeg lukket inde i mit eget lille selv? Og ved jeg i hverdagssituationer, hvordan jeg skal dele, eller søger jeg altid min egen interesse?

Må Jomfru Maria, som tog imod Jesus, det brød, der steg ned fra himlen og som hun gav sig selv til, også hjælpe os til at blive en kærlighedens gave, forenet med Jesus i eukaristien.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories