Angelus, 2. alm. søndag

Søndag 14.01. 2024

Kære brødre og søstre, glædelig søndag!

I dag beretter evangeliet om Jesu møde med de første disciple (sml. Joh.1,35-42). Denne scene inviterer os til at huske vores første møde med Jesus. Hver eneste af os har haft det første møde med Jesus, som barn, som teenager, som ung person, som voksen. Hvornår mødte jeg Jesus for første gang? Prøv at huske dette lidt. Og efter denne tanke, dette minde, at forny glæden ved at følge ham og spørge os selv – at følge Jesus betyder at være en discipel af Jesus – hvad betyder det at være en discipel af Jesus? Ifølge dagens evangelium kan vi fremhæve tre ord: at søge Jesus, at blive hos Jesus og at forkynde Jesus. At søge, at blive, at forkynde. Først og fremmest at søge. To disciple begynder takket være Døberens vidnesbyrd at følge Jesus; Han »så dem følge efter, sagde han: “Hvad vil I?” ‹« (v. 38). Det er de første ord, Jesus retter til dem: Først og fremmest opfordrer han dem til at se indad, til at spørge sig selv om de ønsker, de bærer i deres hjerte. “Hvad søger du?” Herren ønsker ikke at få overfladiske tilhængere; Herren ønsker mennesker, der stiller spørgsmålstegn ved sig selv og lader sig udfordre af hans ord. For at være Jesu disciple er det derfor først og fremmest nødvendigt at søge ham, det er nødvendigt at søge ham, derefter at have et åbent, søgende hjerte, ikke et mæt eller selvtilfreds hjerte.

Hvad søgte de første disciple gennem det andet ord: at blive? De søgte ikke nyheder eller information om Gud, eller tegn eller mirakler, men de ønskede at møde Jesus, at møde Messias, at tale med ham, at blive hos ham, at lytte til ham. Hvad er det første spørgsmål, de stiller? “Hvor bor du?” (v. 38). Og Kristus indbyder dem til at blive hos ham: “Kom og se” (v. 39). At blive hos ham, at forblive hos ham: dette er det vigtigste for Herrens discipel. Kort sagt, tro er ikke en teori, nej; Det er et møde – det er et møde. Den vil se, hvor Herren befinder sig, og være sammen med ham ham. At møde Herren og blive hos ham.

At søge, at blive og til sidst at forkynde. Disciplene søgte Jesus, så gik de med ham og blev hele aftenen hos ham. Og nu at proklamere. Så vender de tilbage, og de proklamerer. At søge, at blive, at forkynde. Søger jeg Jesus? Bliver jeg hos Jesus? Har jeg modet til at forkynde Jesus? Disciplenes første møde med Jesus var en så stærk oplevelse, at de to disciple altid huskede tiden: “det var omkring den tiende time” (v. 39). Dette lader os se kraften i det møde. Og deres hjerter var så fyldt med glæde, at de straks følte behov for at videregive den gave, de havde modtaget. Faktisk skynder en af de to, Andrew, sig at dele det med sin bror.

Brødre og søstre, lad os også i dag mindes vores første møde med Herren. Hver enkelt af os har haft det første møde, enten inden for familien eller udenfor. . . Hvornår mødte jeg Herren? Hvornår rørte Herren mit hjerte? Og lad os spørge os selv: Er vi stadig disciple, betaget af Herren, søger vi Herren, eller finder vi os til rette i en tro, der består af vaner? Bliver vi hos ham i bøn, ved vi, hvordan vi skal forblive i stilhed med ham? Ved jeg, hvordan jeg skal forblive i bøn med Herren, skal vi være stille med ham? Og føler vi så et ønske om at være hos ham, og et ønske om at forkynde skønheden ved mødet med Herren?

Må Maria den Allerhelligste, Jesu første discipel, give os ønsket om at søge ham, ønsket om at blive hos ham og ønsket om at forkynde ham.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories