Angelus, 24. alm.søndag A

Søndags katekese, 17.09.2023

Kære brødre og søstre, godmorgen!

I dag taler evangeliet til os om tilgivelse (sml. Matt.18,21-35) . Peter spørger Jesus: “Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?” (v. 21).

Syv i Bibelen er et tal, der indikerer fuldstændighed, og derfor er Peter meget gavmild i stilede spørgsmål. Men Jesus går videre og svarer ham: “Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.” (v. 22). Jesus fortæller ham, at når man tilgiver, beregner man ikke, om det er godt at tilgive alt og altid! Således gør Gud med os, og som de, der forvalter Guds tilgivelse, er kaldet til at gøre: altid tilgive. Jeg siger dette meget ofte til præster, til skriftefædre: Tilgiv altid, som Gud tilgiver.

Jesus anskueliggør derefter denne virkelighed gennem en lignelse, som igen har med tal at gøre. En konge eftergiver, efter at være blevet bedt af en tjener, gælden på 10.000 talenter: det er en enorm overdrevet værdi, der spænder fra 200 til 500 tons sølv: overdrevet. Det var en gæld, der var umulig at betale, selv om han arbejdede hele livet: alligevel eftergiver denne mester, som minder vor himmelske Fader, ham den af ren “barmhjertighed” (v. 27). Dette er Guds hjerte: det tilgiver altid, fordi Gud er barmhjertig. Lad os ikke glemme, hvordan Gud er: han er nær, medfølende og øm; dette er Guds måde at være på. Men denne tjener, hvis gæld er blevet eftergivet, viser ingen barmhjertighed over for en medtjener, der skylder ham 100 sølvstykker. Det er også et betydeligt beløb, svarende til omkring tre måneders løn – som for at sige, at det koster os at tilgive hinanden! – men slet ikke i sammenlignelig med det foregående tal, som mesteren havde fundet sig i.

Jesu budskab er klart: Gud tilgiver ubetinget og hans tilgivelse overgår enhver målestok. Sådan er han; Han handler ud af kærlighed og generositet. Gud kan ikke købes. Gud er fri, han er generøs. Vi kan ikke betale ham tilbage, men når vi tilgiver vores bror eller søster, efterligner vi ham. Tilgivelse er derfor ikke en god gerning, der kan kan gøres eller ikke gøres: tilgivelse er en grundlæggende betingelse for de kristne. Hver eneste af os er faktisk “tilgivet”: lad os ikke glemme dette, at vi er tilgivet. Gud gav sit liv for os, og på ingen måde vil vi være i stand til at fyldestgøre hans barmhjertighed, som han aldrig trækker tilbage fra sit hjerte. Men ved at svare på hans generositet, det vil sige ved at tilgive hinanden, kan vi vidne om ham og så nyt liv omkring os. Uden for tilgivelse er der intet håb; uden for tilgivelse er der ingen fred. Tilgivelse er iltet, der renser hadets luft, tilgivelse er modgiften mod vredens gift, det er vejen til at dæmpe vrede og helbrede mange hjertets sygdomme, der forurener samfundet.

Lad os derfor spørge os selv: Tror jeg, at jeg har modtaget den enorme tilgivelses gave fra Gud? Føler jeg glæden ved at vide, at han altid er rede til at tilgive mig, når jeg falder, selv når andre ikke gør det, selv når jeg ikke engang er i stand til at tilgive mig selv? Han tilgiver: tror jeg, at han tilgiver? Og så: kan jeg til gengæld tilgive dem, der såret mig? I denne henseende vil jeg gerne foreslå en lille øvelse: lad os nu prøve at tænke på en person, der har såret os, og lad os bede Herren om styrke til at tilgive ham. Og lad os tilgive af kærlighed til Herren: brødre og søstre, dette vil gøre os godt; det vil genoprette freden i vores hjerter.

 Må Maria, Barmhjertighedens Moder, hjælpe os til at modtage Guds nåde og tilgive hinanden.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories