Angelus, 4. søndag i fasten “B”

Søndag, 10.3.2024

Kære brødre og søstre, goddag!

På denne fjerde søndag i fasten præsenterer evangeliet os for Nikodemus’ skikkelse (sml. Joh 3,14-21), en farisæer, “jødernes hersker” (Joh.3,1). Han så de tegn, Jesus udførte, han genkendte i ham en lærer sendt af Gud, og han mødtes med ham om natten for ikke at blive set. Herren byder ham velkommen, taler med ham og åbenbarer for ham, at han ikke kom for at dømme, men for at frelse verden (sml. v. 17). Lad os stoppe op og reflektere over dette: Jesus kom ikke for at dømme, men for at frelse. Dette er smukt!

Ofte ser vi i evangeliet Kristus åbenbare intentionerne hos de mennesker, han møder, til tider afsløre deres falske holdninger, som f.eks. over for farisæerne (sml. Matt.23,27-32), eller få dem til at reflektere over deres livs uorden, som det var tilfældet med den samaritanske kvinde (sml. Joh 4,5-42). Der er ingen hemmeligheder for ham: Han læser dem i hjertet. Denne evne kan være foruroligende, fordi hvis den bruges forkert, skader den folk og udsætter dem for nådesløse domme. Faktisk er ingen perfekt: Vi er alle syndere, vi begår alle fejl, og hvis Herren brugte sin viden om vores svagheder til at fordømme os, kunne ingen blive frelst.

Men sådan er det ikke. Faktisk har Han ikke brug for dem for at pege fingre ad os, men for at omfavne vores liv, for at befri os fra synder og for at frelse os. Jesus er ikke interesseret i at stille os for retten eller underkaste os dom; Han ønsker, at ingen af os skal gå fortabt. Herrens blik på hver enkelt af os er ikke et blændende fyrtårn, der blænder os og bringer os i vanskeligheder, men snarere det blide glimt af en venlig lampe, der hjælper os til at se det gode i os selv og være opmærksomme på det onde, så vi kan blive omvendt og helbredt med støtte fra hans nåde.

Jesus kom ikke for at dømme, men for at frelse verden. Tænk på os, som meget ofte fordømmer andre; Mange gange kan vi lide at tale dårligt, at gå på jagt efter sladder mod andre. Lad os bede Herren om at give os, os alle, dette barmhjertige blik, så vi kan se på andre, som han ser på os.

Må Maria hjælpe os til at ønske godt for hinanden.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories