Angelus, 9.6.2024

Pave Frans
10. søndag B, 9.6. 2024

Kære brødre og søstre, velsignet søndag!
Evangeliet i dagens liturgi (sml. Mark.3,20-35) fortæller os, at Jesus, efter at have påbegyndt sit offentlige virke, stod over for en dobbelt reaktion: reaktionen fra sine slægtninge, som var bekymrede og frygtede, at han var blevet lidt gal, og reaktionen fra de religiøse autoriteter, som beskyldte ham for at handle under indflydelse af en ond ånd. I virkeligheden prædikede og helbredte Jesus de syge ved Helligåndens kraft. Og det var netop Ånden, der gjorde ham guddommeligt fri, det vil sige i stand til at elske og tjene grænseløst og betingelsesløst. Jesus, fri. Lad os stoppe op et stykke tid og overveje Jesu frihed.

Jesus var fri i forhold til rigdom: derfor forlod han trygheden i sin landsby, Nazaret, for at leve et fattigt liv fuld af usikkerhed (sml. Matt.6,25-34) og tog sig frit af de syge og enhver, der kom for at bede ham om hjælp, uden nogensinde at bede om noget til gengæld (sml. Matt.10,8). Vederlaget for Jesu virke koster ikke noget og enhver andens virke er også gratis.

Han var fri i forhold til magt: Ja, på trods af at han kaldte mange til at følge sig, forpligtede han aldrig nogen til at gøre det, og han søgte heller aldrig de magtfuldes støtte, men tog altid parti for de sidste og lærte sine disciple at gøre det samme, som han havde gjort (sml. Luk 22,25-27).

Endelig var Jesus fri for søgen efter berømmelse og anerkendelse, og derfor opgav han aldrig at tale sandt, selv ikke på bekostning af ikke at blive forstået (sml. Mark 3,21), at blive upopulær, endda til det punkt, hvor han døde på korset, ikke at lade sig skræmme eller købe eller fordærvede af noget eller nogen (sml. Matt.10,28).
Jesus var en fri mand. Han var fri over for rigdom, fri over for magt, fri over for berømmelse. Og det er også vigtigt for os. Ja, hvis vi lader os påvirke af søgen efter nydelse, magt, penge eller konsensus, bliver vi slaver af disse ting. Hvis vi i stedet tillader Guds frit givne kærlighed at fylde os og udvide vores hjerte, og hvis vi lader den flyde spontant over ved at give den tilbage til andre, med hele os selv, ikke at lade sig skræmme, eller købe, eller fordærve af noget eller nogen beregning eller betingelser, så vokser vi i frihed og spreder også dens gode duft omkring os.

Jesus var en fri mand. Han var fri over for rigdom, fri over for magt, fri over for berømmelse. Og det er også vigtigt for os. Ja, hvis vi lader os betinget af søgen efter nydelse, magt, penge eller konsensus, bliver vi slaver af disse ting. Hvis vi i stedet tillader Guds frit givne kærlighed at fylde os og udvide vores hjerte, og hvis vi lader den flyde spontant over ved at give den tilbage til andre, med hele os selv, uden frygt, beregning eller betingelser, så vokser vi i frihed og spreder også dens gode duft omkring os.

Så vi kan spørge os selv: Er jeg et frit menneske? Eller lader jeg mig indfange af myterne om penge, magt og succes, idet jeg ofrer min og andres sindsro og fred til disse ting? På de steder, hvor jeg bor og arbejder, spreder jeg den friske luft af frihed, oprigtighed og spontanitet?

Må Jomfru Maria hjælpe os til at leve og elske, som Jesus lærte os, i Guds børns frihed (sml. Rom 8,15,20-23).

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories