Angelus, den 31. søndag A

Peterspladsen, søndag den 12. november 2023

Kære brødre og søstre, glædelig søndag!
Dagens evangelium giver os en historie om meningen med hver persons liv. Det er lignelsen om de ti brudepiger, kaldet til at gå ud for at møde brudgommen (sml. Matt.25,1-13). At leve er dette: en imponerende forberedelse til den dag, hvor vi vil blive kaldet til at gå til Jesus! Men i lignelsen om de ti jomfruer er fem kloge og fem tåbelige. Lad os se, hvad der udgør visdom og tåbelighed. Visdom i livet og tåbelighed i livet.

Alle disse brudepiger er der for at byde brudgommen velkommen, det vil sige, de ønsker at møde ham, ligesom vi også ønsker en lykkelig opfyldelse af livet: forskellen mellem visdom og tåbelighed er derfor ikke i vores gode vilje. Det ligger heller ikke i den punktlighed, hvormed de ankommer til mødet: de var der alle sammen. Forskellen mellem de kloge og de tåbelige er en anden: forberedelse. Teksten siger: de kloge “De kloge tog (…) deres lamper med og olie i deres kander” (v. 4); Det gjorde de tåbelige derimod ikke. Her er forskellen: olien. Og hvad er et af kendetegnene ved olien? At det ikke kan ses: det er inde i lamperne, det er ikke iøjnefaldende, men uden det har lamperne intet lys.

Lad os se på os selv, og vi vil se, at i vores liv løber vi den samme risiko: mange gange er vi meget forsigtige med vores udseende – det vigtige er at passe godt på ens image, at gøre et godt indtryk for andre. Men Jesus siger, at livets visdom ligger et andet sted: i at tage sig af det, der ikke kan ses, men som er vigtigere, at tage sig af hjertet. Pleje det indre liv. Det betyder at vide, hvordan man stopper og lytter til sit hjerte, for at holde øje med ens egne tanker og følelser. Hvor mange gange er vi ikke klar over, hvad der er sket i vores hjerte på den dag? Hvad sker der i hver enkelt af os? Visdom betyder at vide, hvordan man giver plads til stilhed, så man er i stand til at lytte til sig selv og andre. Det betyder at vide, hvordan man opgiver noget af den tid, der går foran telefonskærmen for at se lyset i andres øjne, i ens eget hjerte, i Guds blik på os. Det betyder ikke at falde i aktivismens fælde, men at afsætte tid til Herren, til at lytte til hans ord.

Og evangeliet giver os det rigtige råd, så vi ikke forsømmer det indre livs olie, “sjælens olie”: det fortæller os, at det er vigtigt at forberede det. Og i beretningen ser vi faktisk, at jomfruerne allerede besidder lamperne, men de skal forberede olien: de skal gå hen til sælgerne, købe den  og hælde den i lamperne… (jf. v. 7-9). Det samme sker for os: det indre liv kan ikke improviseres, det er ikke et spørgsmål om et øjeblik, en gang imellem, en gang for alle; Det indre liv må forberedes ved at dedikere lidt tid hver dag, med standhaftighed, som man gør med alt, hvad der er vigtigt.

Vi kan spørge os selv: hvad forbereder jeg på nuværende tidspunkt i mit liv? Hvad forbereder jeg mig på i mig selv? Måske prøver jeg at lægge penge til side til opsparing, jeg tænker på et hus eller en ny bil, konkrete planer … Det er ikke dårlige ting. Det er gode ting. Men tænker jeg også på at afsætte tid til hjertets omhu, til bøn, til at tjene andre, til Herren, som er livets endemål? Kort sagt, hvordan er min sjæls olie? Lad os hver især spørge os selv: hvordan er min sjæls olie? Nærer jeg den, holder jeg den klar?

Må Vor Frue hjælpe os til at værdsætte det indre livs olie.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories