Angelusbønnen, søndag 1. 10. 2023

Søndags katekese

Kære brødre og søstre,

 I dag taler evangeliet om to sønner. Deres far beder dem om at gå på arbejde i vingården (sml. Matt.21,28-32). En af dem svarer “ja” med det samme, men går derefter ikke. Den anden siger “nej”, men angrer så og går. Hvad er der at sige om disse tos adfærd?

Hvad er der at sige om disse tos adfærd? Det man straks kommer til at tænke på, er, at det at gå på arbejde i vingården kræver ofre og ofre koster noget. Dette kommer ikke naturligt, selv ikke med glæden over at vide, at de er sønner og arvinger. Men problemet her har ikke så meget at gøre med at de modsætter sig at gå på arbejde i vingården, men mere med deres oprigtighed eller mangel på samme overfor deres far og sig selv. Selvom ingen af sønnerne opfører sig fejlfrit, lyver den ene, mens den anden begår en fejl, men forbliver oprigtig.

Lad os se på sønnen, der siger “ja”, men så ikke går ud. Han ønsker ikke at gøre faderens vilje, men han ønsker heller ikke at komme ind i en diskussion eller tale om det. Således gemmer han sig bag et “ja”, bag en falsk vilje, der skjuler hans dovenskab, og han redder ansigt i øjeblikket. Han er en hykler. Han klarer sig uden konflikter, men han snyder og bedrager sin far og respekterer ham ikke på en måde, der er værre, end hvis han havde svaret med et oprigtigt “nej”. Problemet med en person, der opfører sig sådan, er, at han eller hun ikke er en synder, men er korrupt, fordi de lyver uden problemerfor at dække over og skjule deres ulydighed uden at byde nogen ærlig dialog eller feedback velkommen.

Den anden søn derimod, der sagde “nej”, men derefter gik, er oprigtig. Han er ikke perfekt, men oprigtig. Det ville bestemt have været rart at høre ham sige “ja” med det samme. Det skete ikke, men i det mindste viser han klart sin tøven og i en vis forstand er han modig. Det vil sige, at han tager ansvar for sin adfærd og handler åbenlyst. Derefter ender han med denne grundlæggende ærlighed med at stille spørgsmålstegn ved sig selv, indtil han forstår, at han har begået en fejl og genovervejer sit svar. Han er en synder, kunne vi sige, men han er ikke korrupt. Vær meget opmærksom på dette: denne søn er en synder, men han er ikke korrupt. Og der er altid håb om frelse for en synder; for de korrupte er det i stedet meget vanskeligere. Faktisk er den korrupte persons falske “ja’er”, elegante, men hykleriske facader og sædvanlige falske forudsætninger, som en tyk “gummimur”, bag hvilken man kan søge dækning for samvittighedens skrupler. Og disse hyklere gør så meget ondt! Brødre og søstre, syndere, ja – det er vi alle – korrupte nej! Syndere ja, korrupte nej!


Lad os se på os selv nu og i lyset af alt dette stille os selv nogle spørgsmål. Når jeg står over for vanskelighederne ved at leve et ærligt og gavmildt liv, at hengive mig til Faderens vilje, er jeg så villig til at sige »ja« hver dag, selv om det koster? Og når jeg fejler, er jeg så oprigtig over for Gud angående mine vanskeligheder, mine fejl, mine svagheder? Og når jeg siger “nej”, skifter jeg så mening? Taler vi med Herren om dette? Når jeg begår en fejl, er jeg så villig til at omvende mig og genoverveje min beslutning? Eller lader jeg som om alt er okay og går gennem livet iført en maske, og kun optaget af at fremstå god og retfærdig? Endelig, er jeg en synder, ligesom alle andre, eller er der noget korrupt i mig? Glem ikke: syndere ja, korrupte nej.

Må Maria, et spejl af hellighed, hjælpe os til at være oprigtige kristne.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories