Angelusbønnen, søndag 15.10.2023

Søndags katekese

Kære brødre og søstre, goddag!

Dagens evangelieafsnit fortæller os om en konge, der forbereder en bryllupsfest for sin søn (sml. Matt.22,1-14). Han er en magtfuld mand, men han er frem for alt en generøs far, der inviterer andre til at tage del i hans glæde. Især afslører han sit hjertes godhed i det faktum, at han ikke tvinger nogen, men inviterer alle, selvom den måde  han vælger at gøre det på, udsætter ham for muligheden for afslag. Bemærk: han forbereder en banquet, der tilbyder en gratis mulighed for at mødes, en mulighed for en fest. Dette er, hvad Gud forbereder for os: en banquet, for at dele fællesskab med ham. Og vi, os alle, er derfor inviteret af Gud. Men en bryllupsfest kræver tid og engagement fra vores side: det kræver et “ja” til at komme: at gå, at gå til Herrens invitation. Han inviterer, men han lader os selv bestemme.

Dette er den slags forhold, som Faderen tilbyder os: Han kalder os til at være sammen med ham og giver os mulighed for at acceptere eller ikke acceptere invitationen. Han foreslår os ikke et underkastelsesforhold, men snarere et faderskab og sønskab, som nødvendigvis er betinget af vores frie samtykke. Gud respekterer frihed; meget respektfuld. Augustin bruger et meget smukt udtryk i denne henseende og siger: “Han, som skabte os uden vores hjælp, vil ikke frelse os uden vores samtykke” (prædiken CLXIX, 13). Og slet ikke fordi han, som skabte os har evnen til at gøre det – Gud er almægtig! – men fordi han som er kærlighed respekterer vores frihed fuldt ud. Gud foreslår: Han pålægger ikke, aldrig.

Lad os derfor vende tilbage til lignelsen: Kongen – siger teksten – “sendte sine tjenere for at kalde dem, der var inviteret til bryllupsfesten; men de ville ikke komme« (v.3). Her er historiens drama: “nej” til Gud. Men hvorfor afslår mænd hans invitation? Var det måske en ubehagelig invitation? Nej, og dog, siger evangeliet ” slog de det det og gik bort, den ene til hans gård, den anden til sin forretning” (v.5). De var ligeglade, fordi de tænkte på deres egne anliggender. Og den konge, som er en far, Gud, hvad gør han? Han giver ikke op, han fortsætter med at invitere; Faktisk udvider han invitationen, indtil han finder dem, der accepterer, blandt de fattige. Blandt dem, der ved, at de ikke har meget andet, kommer mange, indtil de fylder salen (sml. v. 8-10).

Brødre og søstre, hvor mange gange giver vi ikke agt på Guds opfordring, fordi vi er opsatte på vores egne anliggender! Ofte kæmper vi for at have fritid, men i dag inviterer Jesus os til at finde den tid, der frigør: tiden til at give os hen til Gud, der letter og helbreder vores hjerter, der øger fred, tillid og glæde i os, der redder os fra ondskab, ensomhed og tab af mening. Det er det værd, fordi det er godt at være sammen med Herren, at gøre plads til ham. Hvor? I messen, ved at lytte til Ordet, i bøn og også i næstekærlighed, fordi ved at hjælpe dem, der er svage eller fattige, ved at omgås dem, der er ensomme, ved at lytte til dem, der beder om opmærksomhed, ved at trøste dem, der lider, er man hos Herren, som er til stede i dem i nød. Mange synes dog, at disse ting er “spild af tid”, og derfor låser de sig inde i deres private verden; Og det er trist. Og det skaber tristhed. Hvor mange triste hjerter er der! Af denne grund: fordi de er lukket.

Lad os stille os selv det spørgsmål: hvordan reagerer jeg på Guds invitationer? Hvilken plads giver jeg ham i mine dage? Afhænger kvaliteten af mit liv af mine anliggender og min fritid eller af kærlighed til Herren og mine brødre, især dem, der har størst behov? Lad os spørge os selv.

Må Maria, som med sit “ja” gjorde plads til Gud, hjælpe os til ikke at være døve for hans invitationer.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories