Bed rosenkransen

Vor Frue af Nåde
P. Pios yndlingsbillede

 

 

 

 

 

 

 

 


Rosenkransen

Rosenkransen er delt op i en indledning – det lille vedhæng med korset og fem led inde på kransen.
Et led består af en enkeltstående perle og 10 tætsiddende perler.

Et led bedes på følgende måde:
På den enkeltstående perle bedes Fadervor
efterfulgt af 10 Hil dig, Maria på de tætsiddende perler.
Til sidst – efter det sidste Hil dig, Maria bedes
et Ære være Faderen…
Så har man bedt et led af de næste 4 led, som bedes på samme måde.

Til hver Rosenkrans er der tilhørende mysterium – i alt fire, som alle minder os om en hændelse i Jesu liv:
Glædens mysterium,
Lysets mysterium,
Smertens mysterium,
Herlighedens  mysterium.

Til hvert mysterium er der 5 meditationer, som siges et for et før hvert af de fem led i den pågældende Rosenkrans.
F.eks. hvis man beder Glædens mysterium, så siger man den første meditation “Som blev undfanget ved Helligånden”
inden man starter på Fadervor.

Rosenkransens faste bønner og
Indledningen til Rosenkransen

 Korstegnet
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Trosbekendelsen

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Jeg tror på Jesus Kristus, hans énbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria.
Han led under Pontius Pilatus, blev korsfæstet, døde og blev begravet;
han nedfor til dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor til Himlen,
sidder ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme igen for at dømme de levende og de døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, katolske Kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
Amen.

Fadervor

Fader vor, du som er i Himlene.
Helliget vorde dit navn, komme dit rige,
ske din vilje, som i Himlen således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Amen.

Hil dig, Maria

Hil dig, Maria, fuld af nåde.
Herren er med dig, 
velsignet er du i blandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Moder,
bed for os syndere
nu og i vor dødstime. Amen.

Ære være Faderen

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
Som det var i begyndelsen,
så nu og i al evighed. Amen.

Indledningen til Rosenkransen

Mellem hvert Hil dig, Maria og Hellige Maria
på de de tre første perler siges:
1) “som forøger vor tro”
2) “som styrker vort håb”
3) “som opflammer vor kærlighed”

Sluttes med: 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. (…)

Så er indledningen til Rosenkransen bedt og man går ind på selve Rosenkransen 
og starter det første led med at fremsige en meditation for et af de fire mysterier,
derefter bedes Fadervor, ti Hil dig, Maria og efter det sidste Hil dig, Maria et Ære være Faderen…

Første led er derefter færdigt.
De fire næste led bedes som det første led, blot en ny meditation for hvert led.

Kort over rosenkransens opbygning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fire mysterier og tilhørende meditationer:

Glædens mysterier:
1. Som blev undfanget ved Helligånden (Luk 1,28-38).
2. Som du bar ved dit besøg hos Elisabeth (Luk 1,42-56).
3. Som blev født i stalden i Betlehem (Luk 1,1-20).
4. Som blev fremstillet i templet (Luk 2,22-39).
5. Som blev genfundet i templet (Luk 2,40-52).

Lysets mysterier:
1. Som blev døbt i Jordan (Mark 1,1-11).
2. Som forvandlede vand til vin i Kana (Joh 2,1-11).
3. Som forkyndte Guds rige og opfordrede til omvendelsen (Mark 1,15 og Luk 5,18-21).
4. Som blev forklaret på bjerget (Luk 9.29-36).
5. Som indstiftede eukaristien (Luk 22,17-20).

Smertens mysterier:
1. Som svedte blod for os (Luk 22,39-46).
2. Som blev hudstrøget for os (Mark 15,15).
3. Som blev kronet med torne for os (Mark 15,16-20).
4. Som bar det tunge kors for os (Joh 19,17-20).
5. Som døde på korset for os (Joh 19,18-30).

Herlighedens mysterier:
1. Som opstod fra de døde (Joh 20,1-10).
2. Som opfor til himlen (Luk 24,50-53).
3. Som nedsendte Helligånden (ApG 2,1-4).
4. Som optog dig i himlen (Luk 1,46-48).
5. Som kronede dig i himlen (Åb 12,1).

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories

Månedens refleksion 2023