BUDSKAB “URBI ET ORBI” AF PAVE FRANS

PÅSKE 2023

Velsignelses loggia i Peters  basilika
Søndag, 9. april  2023
 

Kære brødre og søstre, Kristus er opstanden!

I dag forkynder vi, at han, vort livs Herre, er “verdens opstandelse og liv” (sml. Joh.11,25 ). Det er påske, påske, som betyder “overgang” for i Jesus har menneskehedens afgørende overgang fundet sted: fra død til liv, fra synd til nåde, fra frygt til tillid, fra forladthed til fællesskab. I ham, tidens og historiens Herre, vil jeg gerne sige til alle med mit hjerte fyldt af glæde: God påske!

Må det være en overgang fra trængsler til trøst for hver enkelt af jer, kære brødre og søstre, især for de syge og fattige, for de ældre og for dem, der gennemgår tider med prøvelser og modgang. Vi er ikke alene: Jesus, den levende, er med os for evigt. Må Kirken og verden fryde sig, for i dag er vores håb ikke længere knust af dødens mur, men Herren har åbnet en bro til livet for os. Ja, brødre og søstre, i påsken har verdens skæbne ændret sig, og i dag, som også falder på den mest sandsynlige dato for Kristi opstandelse, kan vi glæde os over ved ren og skær nåde at fejre den vigtigste og smukkeste dag i historien.

Kristus er opstanden, han er sandelig opstanden, sådan råber folk i Østens kirker: Christòs anesti!  Dette fortæller os virkelig, at håb ikke er en illusion, men sandhed! Og at menneskehedens rejse fra påske og fremefter, præget af håb, vil tage fart. De første vidner til opstandelsen viser os dette ved deres eksempel. Evangelierne fortæller om den hast, hvormed kvinder “skyndte sig til hans disciple påskedag for at forkynde budskabet for dem” (jf.  Mt 28:8). Og efter at Maria Magdalene løb ”hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham, som Jesus elskede” (Joh 20,2), og underrettede dem: ”De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham” (sml. v. 4), skynder de sig til det sted, hvor Jesus var blevet begravet. Og så, påskeaften, brød to disciple ”med det samme op” (Luk24,33), efter at have mødt den opstandne på vejen til Emmaus, drevet af påskens lidenskabelige glæde, der brændte i deres hjerter (sml. v. 32), skyndte sig op ad bakke i mørket i flere kilometer. Det er den samme glæde, ud af hvilken Peter ikke kunne blive i båden sammen med de andre ved synet af den opstandne Jesus ved bredden af Genesaret sø, men straks sprang i vandet for at svømme hurtigt hen imod ham (jf.  Joh 21:7). I påsken sættes derfor farten op og bliver til et løb, fordi menneskeheden ser målet med sin rejse, meningen med sin skæbne, Jesus Kristus, og er kaldet til at skynde sig mod ham, verdens håb.

Lad os også skynde os på vejen og vokse i gensidig tillid: tillid mellem mennesker, mellem folk og nationer. Lad os tillade os at blive overrasket over påskens gode nyheder, over det lys, der oplyser mørket, mørket, som verden alt for ofte er indhyllet i.

Lad os skynde os at overvinde konflikter og splittelser og åbne vores hjerter for dem, der har størst behov. Lad os skynde os at gå fredens og broderskabets veje. Lad os glæde os over de konkrete tegn på håb, der når os, fra så mange lande, begyndende med dem, der yder bistand, og byder velkommen til dem, der flygter fra krig og fattigdom.

På vejen er der dog stadig mange anstødssten, der gør vores hastværk til den opstandne sure og udmattende. Til ham retter vi vores bøn: Hjælp os med at løbe mod dig! Hjælp os med at åbne vores hjerte!

Hjælp det elskede ukrainske folk på vej til fred og hæld dit påske lys på det russiske folk. Trøst de sårede og dem, der har mistet deres kære i krigen, og lad fangerne vende sikkert tilbage til deres familier. Åbn hele det internationale samfunds hjerter for at arbejde for at afslutte denne krig og alle de konflikter, der pletter verden med blod, begyndende med Syrien, som stadig venter på fred. Stå sammen med dem, der er ramt af det alvorlige jordskælv i Tyrkiet og Syrien. Lad os bede for alle dem, der har mistet deres kære og venner og er blevet hjemløse: Må de modtage trøst fra Gud og hjælp fra nationernes familie.

I dag betror vi dig, Herre, byen Jerusalem, det første vidne om din opstandelse. Jeg er dybt bekymret over de seneste dages angreb, som truer det længe ventede klima af tillid og gensidig respekt, der er nødvendigt for genoptagelsen af dialogen mellem israelere og palæstinensere, så der kan herske fred i Den Hellige By og i hele regionen.

Hjælp, Herre, Libanon, som stadig søger stabilitet og enhed, med at overvinde splittelser og lade alle sine borgere arbejde sammen til gavn for landet.

Glem ikke det elskede tunesiske folk, især unge mennesker og dem, der lider af sociale og økonomiske problemer, så de ikke mister håbet og arbejder sammen om at opbygge en fremtid med fred og broderskab.

Se Haiti, som har lidt under en alvorlig sociopolitisk og humanitær krise i flere år, og støtte de politiske skikkelsers og det internationale samfunds bestræbelser på at finde en varig løsning på de mange problemer, som denne ramte befolkning lider under.

Styrke de freds- og forsoningsprocesser, der er indledt i Etiopien og Sydsudan, og sætte en stopper for volden i Den Demokratiske Republik Congo.

Herre, støtte de kristne samfund, der fejrer påske i dag under særlige omstændigheder, såsom Nicaragua og Eritrea, og husk alle dem, der er forhindret i at bekende deres tro frit og offentligt. Trøst ofrene for international terrorisme, især i Burkina Faso, Mali, Mozambique og Nigeria.

Hjælp Myanmar med at gå fredens veje og oplyse de ansvarliges hjerter, så de plagede rohingyaer kan få retfærdighed.

Trøste flygtninge, deporterede, politiske fanger og migranter, især de mest sårbare, samt alle dem, der lider under sult, fattigdom og de katastrofale følger af narkotikahandel, menneskehandel og alle former for slaveri. Oplys, Herre, nationernes regeringer, at ingen mand eller kvinde må udsættes for diskrimination, og at deres værdighed ikke må trædes under fode; for at disse sociale sår kan heles med fuld respekt for menneskerettighederne og demokratiet, for at borgernes fælles bedste altid kan søges, og for at sikkerheden og de nødvendige betingelser for dialog og fredelig sameksistens kan garanteres.

Brødre, søstre, lad os genopdage vores smag for vores rejse, lad os fremskynde håbets hjerteslag, lad os smage himlens skønhed! Lad os i dag hente styrken til at bevæge os fremad i godhed, mod det sande gode, der ikke skuffer. Og når, som en kirkefader skrev, “den største synd er ikke at tro på opstandelsens kræfter” (Sankt Isak af Nineve, prædikener Ascetici, I, 5), så lad os tro i dag: “Vi ved, at Kristus virkelig er opstået fra de døde” (Sekvens). Vi tror på dig, Herre Jesus, vi tror på, at med dig vil håbet blive genfødt, og vejen vil fortsætte. Livets Herre, opmuntre os på vores rejser og sig til os såvel som til disciplene påskeaften: “Fred være med jer!”.  (Joh 20:19-21).

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories

Månedens refleksion 2023