Daglige bønner


Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag.
Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger,
glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn,
som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse.
Måtte Helligånden, som har ledet Jesus,
lede og styrke mig i dag,
så jeg kan vidne om din kærlighed.
Med Maria, Herrens og Kirkens Moder,
beder jeg særligt for de intentioner,
som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ……

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

 

Ny hengivelses bøn

Gode Fader, i begyndelsen af den nye dag er jeg her.
Jeg ved, du altid er med mig.
Jeg beder dig, lægge mit hjerte i din Søn Jesus hjerte,
som i Eukaristien giver sig selv til mig hver dag.
Må din Hellige Ånd gøre mig til sin ven og sin apostel
disponibel til sin mission
for at kunne efterleve Evangeliet i alt hvad jeg gør og siger.
Dagligt vil jeg lægge i dine hænder:
alle mine glæder og håb,
handlinger og sorger,
alt hvad jeg er og ejer,
i fællesskab med brødre og søstre
samlet omkring det Globale Bønsnetværk.

Med Maria, Kirkens Moder,
beder jeg for Kirkens Mission
og for Pavens intentioner i denne måned :

 

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories