Historie

Den Eukaristiske Ungdomsbevægelse

Den Eukaristiske Ungdomsbevægelse har sine rødder i Bønnens Apostolats oprindelse. Det begynder d. 3. december 1844 – ved den hl. Frans Xaviers fest. Den hl. Frans Xavier (1506-1552) var medlem af Jesuitterordenen. Han blev sendt til Goa (Østindien) som missionær. Med apostolisk iver forkyndte han det glade budskab for portugiserne og hedningerne. Han forsøgte at lære De kristne portugisere retfærdighed og menneskelighed. Han døbte omkring 30. 000 hedninger. Sammen med 2 andre jesuitter og 3 døbte japanere drog han på en missionsrejse til Japan, hvor han grundlagde en menighed.

På Frans Xaviers festdag holder p. Francis Gautrelet SJ en prædiken for unge jesuitter, studerende, som forbereder sig til at være præster. I den prædiken lægger han en idé frem. Ideen går ud på, at det ikke er nødvendigt at tage på en missionsrejse for at være missionær. Ved at bede for missionslandene og ved at overgive sig selv, sine tanker, ord, gerninger, glæder og lidelser i forening med Jesus, til Gud, kan man være missionær dér, hvor man er.

Denne ide opstod, fordi der på det tidspunkt i Frankrig åbnede sig en mulighed for at drage til Japan og mange jesuitter tog afsted. Ideen fængede, fordi der var en levende interesse blandt de unge jesuitter for Japan.

Dette sker i jesuitternes studiehus i Vals-près-le Puy i syd Frankrig. De unge jesuitter tog idéen til sig og begyndte at praktisere den. Sådan opstod en bevægelse, som hurtigt spredte sig, først i Frankrig og uden for Frankrigs grænser. Efterhånden samlede flere millioner lægfolk sig omkring idéen i hele verden.

Pius X

I 1866 blev de første statutter skrevet. Pave Pius IX godkendte dem og pave Leo XIII har tilføjet de månedlige bønsintentioner, hvor man hver måned beder for bestemte kirkelige og missionsanliggender. Disse intentioner findes stadigvæk, om end der nu kun er en intention, som angår verdens og kirkens almindelige anliggender.

 

Thèrése af Lisieux   I 1865 udvidede Bønnens Apostolat sit virkeområde til børn. Man taler om flere hundrede tusinde børn, som begejstret tog fat i bønnen for missionerne. Bland dem var Thérèse af Lisieux. Hun var 12 år, da hun blev medlem af Bønnens Apostolat.

Pave Pius X indførte den første hellige kommunion for børn og bad dem om at gå i forbøn for fred i verden. Europa stod foran den 1. verdens krig. Ved Den Internationale Eukaristiske Kongres, der fandt sted i 1914 i Lourdes (Frankrig), blev der indkaldt til: ”A great Eucharistic league of little ones who from their childhood would give rise to a general movement toward the Eucharistic Host”. ”Et stort Eukaristisk forbund af små, som ud fra deres barndom ville rejse en samlet bevægelse mod den Eukaristiske Gæst.”

Opildnet af den Eukaristiske Kongres begyndte flere grupper at organisere sig. Først kaldte man disse grupper ”Eukaristisk Bevægelse”, senere “Børnenes Eukaristiske Korstog”. Flere af dem sluttede sig til Bønnens Apostolat.

I 1933 kunne man tælle to millioner børn i alder af 7 – 12 i Den eukaristiske korstogs rækker i Frankrig, Belgien, Burundi, Madagaskar og andre lande.
Pius XI ændrede navnet til ”Katolsk Aktion” for grundskolernes børn.
I 1945 dannedes to nye sektioner for børn over 12 år: ”Kristi riddere” og ”Kristi budbringere”.

Mange biskopper tog imod Det Eukaristiske Korstog, som en officiel børns og – ungdomsbevægelse og indsatte præster, som skulle varetage opgaven. Den Eukaristiske Børns- og Ungdomsbevægelse blev overalt underlagt jesuitternes general superior, som fik betroet denne opgave af paven.

I anledning af 50-årsdagen, for indførelsen af den første hellige kommunion for børn i 1960, ændrede pave Johannes XXIII navnet til ”Eukaristisk Bevægelse”.

   I 2006 fandt det første globale møde sted i Rom, hvor navnet ”Den Eukaristiske Ungdomsbevægelse” blev besluttet. I 2008 åbnede det internationale Kontor et website for Den Eukaristiske Ungdomsbevægelse og i oktober 2010 fandt det første internationale koncil sted.

 

 I september 2012 fandt den første internationale kongres sted i Buenos Aires med deltagelse af repræsentanter fra 30 lande. Fra den 4. – 10. august blev der afholdt et internationalt møde i Rom i anledning af 100 års jubilæet for den eukaristiske bevægelse.

I 2010 indledtes en fornyelsesproces på opfordring af pave Frans. Nye tider tilbyder nemlig nye veje for Bønnens Apostolat i almindelighed og ungdomsbevægelser i særdeleshed.
Bønnens Apostolat fik navnet: Pavens Globale Bønsnetværk og børn- og ungdomsafdelingen hedder fortsat: Den Eukaristiske Ungdomsbevægelse.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories

Månedens refleksion 2023