Former for medlemskabet

Den åbne form for deltagelse, der er tilgængelig for enhver, som er blevet døbt, inddrager pavens månedlige intentioner i de daglige bønner. Dette kan gøres, når eukaristien fejres. De, som deltager på denne måde, er specielt kaldede til at tilslutte sig Pavens Globale Bønsnetværk den første fredag i hver måned for at reflektere over Den hellige Faders intentioner. Denne dag vil blive regnet for ”Den månedlige dag for bøn i pavens intentioner”. Denne form for deltagelse kan vælges spontant af folk, grupper eller bevægelser.

Medlemskabs- og forpligtelsesformen kræver et mere aktivt engagement, og der må etableres en forbindelse til det gældende nationale eller regionale center for Pavens Globale Bønsnetværk, sædvanligvis kaldet Nationalkontoret. Denne forbindelse kan omfatte, at man deltager i aktiviteter fremmet af Nationalkontoret (initiativer til kurser, nationale samlinger, dage til bøn, osv.) og holder sig opdateret gennem sociale netværk. Medlemskabet og forpligtelsen kan finde sted på et personligt plan eller med en gruppe eller et fællesskab. Det kan også tage form af en personlig indvielse.

På det personlige plan involverer medlemskabs- og forpligtelsesformen tre daglige tider med bøn til Herren Jesus: om morgenen, med opofringsbøn; i løbet af dagen og om aftenen kan en af dem bedes under fejring af eukaristien. Den centrale tanke er, gennem daglig bønsrutine, at vokse i tæt venskab med Herren og at finde sin egen vej til at samarbejde i Kirkens mission inden for rammerne af de udfordringer, bønsintentionerne peger på, og som paven har betroet os. Denne bøn og apostoliske parathed er altid i fællesskab med Maria, Apostlenes Dronning.

På gruppe- eller fællesskabsniveau, kan medlemskabs- og forpligtelsesformen realiseres gennem en af de følgende tre muligheder:

– Menigheder, kristne fællesskaber og forskellige andre grupper kan vise deres engagement i Pavens Globale Bønsnetværk ved at mødes for specifikt at bede for pavens intentioner og især at hellige den første fredag i måneden til dette formål. De vil informere Nationalkontoret om deres forpligtelse til sandt og bevidst at integrere sig med netværket.

– Fællesskaber inden for Pavens Globale Bønsnetværk, som er grundlagt i menigheder, skoler, og andre steder til dette formål. Disse fællesskaber ikke alene beder og antager en indre holdning af parathed til samarbejde i Kirkens mission, men de skrider til handling, idet de søger efter måder, hvor de kan gå i tjeneste for menneskehedens udfordringer og Kirkens behov. De, som er en del af disse fællesskaber, forpligter sig, individuelt eller som gruppe, til at rejse gennem livet i overensstemmelse med Jesu Hjertes spiritualitet. Yderligere vil de støtte vores ungdomsbevægelse, Eukaristisk Ungdomsbevægelse, hvor den findes, eller engagere sig i ungdomsarbejde (menigheder, skoler osv.)

– Grupper under Bønnens Apostolat, som er blevet udviklet i vor tradition og er til stede i menigheder, er en anden form for engagement inden for Pavens Globale Bønsnetværk. De har bispedømmestruktur og følger deres egne interne uddannelses- og proceduremæssige strukturer. De kan bruge disse retningslinjer som støtte, hvis de synes, det støtter deres organisation, og de inviteres til at blive en del af ”Genskabelsens” proces.11

Personlig indvielse eller en ”pagt” med Jesus er for dem, som oplever et kald til at leve i tæt fællesskab med Jesu Hjerte, og som ønsker at formalisere deres personlige hengivelse, forpligtelse og tjeneste på denne måde. De, som indvier sig selv, bliver ”bønnens apostle” og gennem dette forpligter de sig til at være åbne og parate til at tjene Pavens Globale Bønsnetværks fællesskab og Eukaristisk Ungdomsbevægelse i den lokale Kirkes mission. Indvielse eller pagt med Jesus bliver realiseret ved at følge retningslinjerne fra Nationalkontoret og i koordination med det Internationale Kontor.

(Se: Statutter)

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories