General audience

Paul VI Audience sal
Onsdag, 27. december 2023

Række af Katekeser. Laster og dyder.
1. Indledning: beskyttelse af hjertet

Tingsted Kirke – Syndefaldet

 Kære brødre og søstre, godmorgen!
I dag vil jeg gerne introducere en række af katekeser – en ny række – med temaet laster og dyder. Og vi kan starte helt fra begyndelsen af Bibelen, hvor Første Mosebog gennem forfædrenes beretning introducerer ondskabens og fristelsens dynamik. Lad os overveje det jordiske paradis. I det idylliske billede repræsenteret af Edens have dukker en karakter op, der vil blive symbolet på fristelse: slangen, denne karakter, der forfører. Slangen er et lumsk dyr: den bevæger sig langsomt, glider langs jorden, og nogle gange bemærker du ikke engang dens tilstedeværelse – den er tavs – fordi den formår at camouflere sig godt i sine omgivelser, og frem for alt er den farlig.

Når den begynder at tale med Adam og Eva, viser den, at den også er en raffineret ordkløver. Den begynder, som man gør med ond sladder, med et ondsindet spørgsmål. Den siger: “Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? (1 Mos 3,11). Denne sætning er falsk: i virkeligheden tilbød Gud mand og kvinde alle havens frugter, bortset fra et bestemt træ: træet til kundskab om godt og ondt. Dette forbud har ikke til hensigt at forbyde mennesket brugen af fornuft, som det undertiden misforstås, men er et mål for visdom. Som om at sige: anerkend din grænse, føl ikke, at du er herre over alt, fordi stolthed er begyndelsen på alt ondt. Og således fortæller historien os om, at Gud gør forfædrene til skaberværkets herrer og vogtere, men ønsker at redde dem fra antagelsen om almagt, om at gøre sig selv til herrer over godt og ondt, hvilket er en fristelse – en dårlig fristelse, selv nu. Dette er den farligste fælde for det menneskelige hjerte.

Som vi ved, formår Adam og Eva ikke at modstå slangens fristelse. Ideen om en Gud, der ikke er så god, som ønskede at holde dem i underkastelse, sig i deres sind: derfor sammenbruddet af alt.

Med disse beretninger forklarer Bibelen os, at ondskab ikke begynder i mennesket pludseligt og højlydt, når en handling allerede er i gang, men det onde begynder i mennesket meget tidligere, når man begynder at forestille sig det, at pleje det i fantasien, i tankerne og man ender med at blive fanget af dets fristelser. Mordet på Abel begyndte ikke med en kastet sten, men med det nag, som Kain ondskabsfuldt ar, og det gjorde ham til et monster. Også i dette tilfælde er Guds anbefalinger   værdiløse.

Man må aldrig gå i dialog med djævelen, brødre og søstre. Aldrig! Du bør aldrig diskutere. Jesus gik aldrig i dialog med djævelen; Han kylede ham ud. Og når han var i ørkenen, [med] fristelserne, førte han ikke en dialog; Han svarede ganske enkelt med Den Hellige Skrifts ord, med Guds ord. Vær forsigtig: djævelen er en forfører. Gå aldrig dialog med ham, fordi han er klogere end os alle, og han vil få os til at betale for det. Når fristelsen kommer, gå aldrig dialog. Luk døren, luk vinduet, luk dit hjerte. Og således forsvarer vi os mod denne forførelse, fordi djævelen er klog, intelligent. Han forsøgte at friste Jesus med citater fra Bibelen! Han var en stor teolog der. Gå ikke i dialog med djævelen. Forstår du dette? Vær forsigtig. Vi må ikke tale med djævelen, og vi må ikke beskæftige os med fristelsen. Der er ingen dialog. Fristelsen kommer, vi lukker døren. Vi vogter vores hjerte.

Og det er derfor, vi ikke taler med djævelen. Dette er anbefalingen – vogt hjertet – som vi finder hos forskellige fædre, helgener: vogt hjertet. Beskyt hjertet. Og vi må bede om den nåde, at vi kan lære at passe på hjertet. Det er en form for visdom, hvordan man beskytter hjertet. Må Herren hjælpe os i dette arbejde. Den, der vogter sit hjerte, vogter en skat. Brødre og søstre, lad os lære at vogte hjertet. Tak.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories