Generalaudiens 10. 05.2023

Brødre og søstre! Det er med stor glæde, at jeg i dag hilser Hans Hellighed Tawadros II, pave af Alexandria og patriark af Markusstolen, og den fornemme delegation, der ledsager ham.

Hans Hellighed Tawadros accepterede min invitation til at komme til Rom for sammen med mig at fejre halvtredsårsdagen for det historiske møde mellem Sankt Paul VI og pave Shenouda III i 1973. Det var det første møde mellem en biskop af Rom og en patriark af den koptiske ortodokse kirke, som kulminerede med underskrivelsen af en mindeværdig  fælles kristologisk erklæring, netop den 10. maj. Til minde om denne begivenhed besøgte Hans Hellighed Tawadros mig for første gang den 10. maj for ti år siden, et par måneder efter hans og mit valg, og foreslog at fejre “dagen for koptisk og katolsk venskab” hver 10. maj, som vi siden da har fejret hvert år. Vi ringer til hinanden på telefonen, vi sender hilsener, og vi forbliver gode brødre, vi har ikke skændtes!

Kære ven og bror Tawadros, tak fordi du tog imod min invitation på denne dobbelte årsdag, og jeg beder til, at Helligåndens lys må oplyse dit besøg i Rom, de vigtige møder, du vil have her, og især vores personlige samtaler. Jeg takker Dem af hele mit hjerte for Deres engagement i det voksende venskab mellem den koptiske ortodokse kirke og den katolske kirke.

Deres Hellighed, kære biskopper, alle I, sammen med jer bønfalder jeg Gud den Almægtige ved den koptiske kirkes helgeners og martyrers forbøn, så han må hjælpe os med at vokse i fællesskab, i et enkelt og helligt bånd af tro, håb og kristen kærlighed. Og når vi taler om den koptiske kirkes martyrer, som også er vores, vil jeg gerne minde om martyrerne på den libyske strand, som led martyrdøden for et par år siden.

Jeg beder alle jer tilstedeværende om at bede til Gud om, at han må velsigne pave Tawadros’ besøg i Rom og beskytte hele den koptiske ortodokse kirke. Må dette besøg fremskynde den velsignede dag, hvor vi vil være ét i Kristus! Tak.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories