Hjælp til …

Pater Reynaldo Fugentio Tardelly, s.x, er en Xaveriansk missionær, der arbejder i det nordvestlige Thailand langs grænsen til Myanmar. For 5 år siden fik han til opgave at etablere en ny katolsk tilstedeværelse i et stort område af Umphang-distriktet, der grænser op til en Karen-stat (Karen National Union-kontrolleret område). Der er mange flygtninge, der flygter fra konflikterne i Myanmar. Han arbejder tæt sammen med børn, teenagere og kvinder i Karen-landsbyerne både i Karen og Thailand. Han har undersøgt muligheden for at lette deres byrder og hjælpe med deres levebrød, uddannelse og sundhedsproblemer, da de ikke har modtaget støtte fra internationale humanitære organisationer. Samtidig er fødevarepriserne steget.

Pater Reynaldo, projektleder på stedet, har anmodet om støtte, så han kan hjælpe de hårdest ramte familier. Missio Danmark vil med denne kampagne hjælpe Pater Reynaldo Fugentio Tardelly med at samle penge ind til byggeprojektet, og vil efterfølgende støtte driften af børnehjemmet. Vi håber, at du vil støtte projektet ved at indbetale et beløb på konto nr. 4183 1686 3564 eller MobilePay 57 577. Mærk indbetalingen Børnehjem. Mærk indbetalingen ’Thailand-Myanmar’.

Navn                             Xaverian Missionnaries
Adresse                        231, Moo 1 Umphang, Tak, Thailand
Kontaktperson            Father Reynald Fulgentio Tardelly,s.x.
Formål/beskrivelse    Hovedopgaver at behandle, pleje, brødføde og give husly til børn, teenagere og kvinder.
Historie                        Nyt projekt startet 2022
Kontaktperson            Pastor Quang Minh Nguyen

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories

Månedens refleksion 2023