MÅNEDENS BØN

 • Månedens bøn – december 2023

  Gud, vor Fader.Den smid væk-kultur, der er udbredt i vores tid,anser ikke den enkelte person, som noget meget værdifuldt, der skal respekteres og beskyttes, især hvis de er fattige eller […]

 • Månedens bøn – september 2023

  Helligånd, de fattiges far.Hvordan er det muligt at give en ægteog konkret løsningtil de millioner af mennesker, der lever i fattigdom, og som oftekun møder ligegyldighed, som svar?Hvilken vej skal […]

 • Månedens bøn – februar 2023

  Almægtige og evige Gud, du som gennem din Søn, hovedhjørnestenen, har samlet disse mennesker, der kommer fra mange forskellige steder, og har sluttet sig til denne flok under én og […]

 • Månedens bøn – Januar 2023

  Jesus, Gode Herre, som den unge mand iEvangeliet kaldte dig,dit liv var et kærlighedens og velkomstens levende vidnesbyrd.Du lærte os med dit eksempel,at kærlighed skal omsættes i gerningfor at blive […]

 • Månedens bøn – december 2022

  Hellige Ånd,Du, som er den fremdrivende kraft bag opbygningen af Rigetog som levendegør hjerter og styrker viljer.Vi takker dig for dem, der trofast og frit,giver sig selvtil de mest skrøbelige.De […]

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories