Katekese: Ephphatha, kirke, vær åben!

Lidenskaben for evangelisering: den troendes apostolske nidkærhed. 
Onsdag, 13. 12. 2023

Kære brødre og søstre, I dag afslutter vi serien dedikeret til apostolsk nidkærhed, hvor vi har tilladt Guds ord at inspirere os og hjælpe med at nære en lidenskab for forkyndelsen af evangeliet. Og dette involverer enhver kristen. Lad os overveje det faktum, at i dåben siger præsten, der rører ved den døbtes øre og læber: “Vor Herren Jesus gv døve at høre og stumme at tale. Han give dig snart at modtage hans ord (…) og bekende troen (…)”. (sml. Mark 7,31-35).

Og vi har hørt om Jesu mirakel. Evangelisten Markus gør meget ud af at beskrive, hvor dette fandt sted: ved “Galilæas sø” (Mark 7:31). Hvad har disse to regioner til fælles? Det faktum, at de overvejende var beboet af hedninger. Det var ikke områder beboet af jøder, men for det meste af hedninger.  Disciplene gik ud med Jesus, som kan åbne ørerne og munden, således fænomenet mutisme, døvhed, som også er metaforisk i Bibelen, hvilket betyder at være lukket for Guds kald. Der er en fysisk døvhed, men i Bibelen er den, der er døv for Guds ord, stum og kommunikerer ikke Guds ord.

Der er et andet vejledende tegn: evangeliet fortæller om Jesu afgørende ord på aramæisk. Ephphatha, som betyder “være åben”, må ørerne være åbne, må tungen være åben. Og det er en invitation, der ikke så meget er rettet til den døve mand, som ikke kunne høre ham, men netop til disciplene på den tid og i alle aldre. Også vi, som har modtaget Åndens ephphatha i dåben, er kaldet til at være åbne. “Vær åben”, siger Jesus til enhver troende og til sin kirke: Vær åben, fordi evangeliets budskab har brug for, at du vidner om det og forkynder det! Og dette får os også til at tænke over kristnes holdning: Kristne bør være åbne for Guds ord og for at tjene andre. Kristne, der er lukkede, klarer sig dårligt, fordi de ikke er kristne. De er ideologer for lukkethed. En kristen bør være åben for forkyndelsen af ordet og for at byde brødre og søstre velkommen. Og det er derfor, ephphatha, denne “være åben”, er en invitation til os alle om at åbne os selv.

Selv i slutningen af evangeliet betror Jesus os sit missionsønske: gå videre, gå ud at passe og pleje, gå og forkynde evangeliet.

Brødre, søstre, lad os alle føle os kaldet som døbte til at vidne om og forkynde Jesus. Og lad os bede om nåden som kirke til at tilvejebringe en pastoral og missionerende omvendelse. På bredden af Galilæas sø spurgte Herren Peter, om han elskede ham, og bad ham derefter om at vogte sine får (sml. v. 15-17).

 Lad os spørge os selv. Lad os hver især stille os selv dette spørgsmål, lad os spørge os selv: elsker jeg virkelig Herren i en sådan grad, at jeg ønsker at forkynde ham? Ønsker jeg at blive hans vidne, eller er jeg tilfreds med at være hans discipel? Tager jeg de mennesker, jeg møder, i mit hjerte og bringer dem til Jesus i bøn? Ønsker jeg at gøre noget, så glæden ved evangeliet, som har forvandlet mit liv, kan gøre jeres liv smukkere? Lad os tænke over dette, lad os tænke over disse spørgsmål og gå videre med vores vidnesbyrd.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories