Katekese: Mådehold

Række af katekeser. Laster og dyder. Mådehold
Onsdag, 17.04.2024

Kære brødre og søstre, godmorgen! I dag vil jeg tale om den fjerde og sidste kardinaldyd: mådehold. Med de tre andre deler denne dyd en historie, der går langt tilbage i tiden og ikke kun tilhører kristne. For grækerne havde udøvelsen af dyderne lykke som sit mål. Filosofen Aristoteles skrev sin vigtigste afhandling om etik og adresserede den til sin søn Nicomachus for at instruere ham i kunsten at leve. Hvorfor søger alle lykke, selvom så få opnår det? Dette er spørgsmålet. For at besvare dette spørgsmål beskæftiger Aristoteles sig med temaet om dyderne, blandt hvilke enkráteia, det vil sige mådehold, indtager et fremtrædende sted. Det græske udtryk betyder bogstaveligt talt “magt over sig selv”. Så mådehold er en magt over sig selv. Denne dyd er således evnen til selvbeherskelse, kunsten ikke at lade sig overvinde af oprørske lidenskaber, at etablere orden i det, Manzoni kalder “det menneskelige hjertes virvar”.

Den katolske kirkes katekismus fortæller os, at “mådehold er den moralske dyd, der modererer tiltrækningen af fornøjelser og giver balance i brugen af de skabte goder”. Katekismen fortsætter: “Den sikrer viljens herredømme over instinkter og holder ønsker inden for grænserne af, hvad der er hæderligt. Den mådeholdne retter sine følelsesmæssige lyster mod det, der er godt, og opretholder en sund skelnen og følger ikke de basale ønsker, men begrænser lysterne” (1809).

Derfor er mådehold, som det italienske ord siger, dyden om den rette målestok. I enhver situation opfører man sig klogt, fordi mennesker, der altid handler altid handler impulsivt eller overstadigt, i sidste ende ikke er til at stole på. Mennesker uden mådehold er altid upålidelige. I en verden, hvor mange mennesker praler af at sige, hvad de synes, foretrækker den mådeholdne i stedet at tænke over, hvad han siger. Forstår du forskellen? Ikke at sige lige hvad der falder mig ind i mit sind, sådan … nej: tænker på, hvad jeg har at sige. Han giver ikke tomme løfter, men forpligter sig i det omfang, han kan opfylde dem.

Også med hensyn til fornøjelser handler den mådeholdne med omtanke. Det frie forløb af impulser og den totale ret man har til fornøjelser, ender med at give bagslag for os og kaste os ud i en tilstand af kedsomhed. Hvor mange mennesker, der grådigt har prøvet alt, har opdaget, at de mister smagen for alt! Det er derfor bedre at søge den rigtige målestok: for eksempel at værdsætte en god vin, at smage den i små slurke er bedre end at sluge det hele på én gang. Det forstår vi alle.

Den mådeholdne ved, hvordan man vejer sine ord og doserer dem godt. Han tænker over, hvad han siger. Han tillader ikke et øjebliks vrede at ødelægge forhold og venskaber, som derefter kun kan genopbygges med vanskeligheder. Især i familielivet, hvor der ikke er så mange hæmninger, risikerer vi alle ikke at holde spændinger, irritationer og vrede i skak. Der er tid til at tale og tid til at tie, men begge dele kræver det rigtige mål. Og det gælder mange ting, for eksempel at være sammen med andre og være alene.

Hvis den mådeholdne ved, hvordan man styrer sin egen hidsighed, betyder det ikke, at vi altid finder ham med et fredeligt og smilende ansigt. Faktisk er det til tider nødvendigt at være indigneret, men altid på den rigtige måde. Dette er ordene: den rette målestok, den rette måde. Et irettesættende ord er til tider sundere end en sur, bitter tavshed. Den mådeholdne ved, at intet er mere ubehageligt end at korrigere en anden person, men han ved også, at det er nødvendigt; Ellers giver man det onde frit spil. I nogle tilfælde lykkes det den mådeholdne at holde yderlighederne i skak: han insisterer på værdiger, der ikke er til diskussion, men ved også, hvordan man forstår mennesker og viser empati for dem. Viser empati.

Den mådeholdnes talent er derfor balance, en kvalitet, der er lige så dyrebar, som den er sjælden. Faktisk skubbes alt i verden til ekstremer. I stedet kombineres mådehold godt med evangeliske værdier som lidenhed, diskretion, beskedenhed, sagtmodighed. Den mådeholdne værdsætter andres respekt, men gør det ikke til det eneste kriterium for enhver handling og hvert ord. Han er følsom, han er i stand til at græde og skammer sig ikke, men han græder ikke over sig selv. I nederlag rejser han sig igen; I sejr er han i stand til at vende tilbage til sit tidligere reserverede liv. Han søger ikke bifald, men ved, at han har brug for andre.

Brødre og søstre, det er ikke sandt, at mådehold gør en grå og glædesløs. Tværtimod lader det en nyde livets goder bedre: at blive sammen ved bordet, ømheden af visse venskaber, tillid til kloge mennesker, undren g over skabelsens skønhed. Lykke med mådehold er den glæde, der blomstrer i hjertet hos dem, der anerkender og værdsætter det, der tæller mest i livet. Lad os bede til Herren om, at han må give os denne gave: modenhedens, alderens, den følelsesmæssige modenheds og den sociale modenheds gave. Mådeholdets gave.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories