Katekese: Vidner – skt. Kateri Tekakwitha

 General audiens: 30.08.2023
Lidenskaben for evangelisering: den troendes apostolske nidkærhed
At bede og tjene med glæde: Kateri Tekakwitha, Nordamerikas første indfødte helgen 

 Kære brødre og søstre, godmorgen! Nu, hvor vi fortsætter vores katekese over temaet apostolsk iver og lidenskab for at forkynde evangeliet, ser vi i dag på St. Kateri Tekakwitha, den første indfødte nordamerikanske kvinde, der blev kanoniseret. Født omkring år 1656 i en landsby i stat New York, var hun datter af en udøbt Mohawk-høvding og en algonquin kristen mor, der lærte Kateri at bede og synge salmer til Gud. Mange af os blev også først præsenteret for Herren i familiesammenhænge, især af vores mødre og bedstemødre. Sådan begynder evangelisering, og vi må faktisk ikke glemme, at troen ofte overføres i mødre og bedstemødres dialekt. Evangelisering begynder ofte på denne måde: med enkle, små gestus, såsom forældre, der hjælper deres børn med at lære at tale med Gud i bøn og fortæller dem om hans store og barmhjertige kærlighed. Og troens fundament for Kateri, og ofte også for os, blev lagt på denne måde. Hun modtog det fra sin mor på dialekt, troens dialekt

Da Kateri var fire år gammel, ramte en alvorlig koppeepidemi hendes folk. Begge hendes forældre og hendes yngre bror døde, og Kateri selv blev efterladt med ar i ansigtet og synsproblemer. Fra da af mødte Kateri mange udfordringer: de fysiske fra virkningerne af kopper, bestemt, men også de misforståelser, forfølgelser og endda dødstrusler, hun led efter sin dåb påskesøndag 1676. Alt dette gav Kateri en stor kærlighed til korset, det endelige tegn på Kristi kærlighed, som gav sig selv til enden for os. At vidne om evangeliet handler faktisk ikke kun om, hvad der er behageligt; vi må også vide, hvordan vi bærer vores daglige kors med tålmodighed, tillid og håb. Tålmodighed over for overfor vanskeligheder og overfor kors: tålmodighed er en stor kristen dyd. Den, der ikke har tålmodighed, er ikke en god kristen. Tålmodighed til at bære over med: at bære over med de andre, som nogle gange er irriterende eller forårsager vanskeligheder. Kateri Tekakwithas liv viser os, at enhver udfordring kan overvindes, hvis vi åbner vores hjerter for Jesus, som giver os den nåde, vi har brug for. Tålmodighed og et hjerte åbent for Jesus – dette er en opskrift på at leve godt.

Efter dåben blev Kateri tvunget til at søge tilflugt blandt mohawkerne i jesuitternes mission nær byen Montreal. Der deltog hun i messen hver morgen, viede sin tid til tilbedelse foran det allerhelligste, bad rosenkransen og levede et liv i bod. Hendes åndelige praksis imponerede alle på missionen; de genkendte i Kateri en hellighed, der var tiltalende, fordi den stammede fra hendes dybe kærlighed til Gud. Dette er passende for hellighed: at tiltrække. Gud kalder os gennem tiltrækning; Han kalder os med dette ønske om at være tæt på os, og man føler denne guddommelige tiltrækning. Samtidig lærte hun missionens børn at bede; og gennem den konstante opfyldelse af sine ansvar, herunder omsorg for syge og ældre, var hun et eksempel på ydmyg og kærlig tjeneste for Gud og næsten. Troen udtrykkes altid i tjeneste. Troen handler ikke om at lægge make-up, lægge make-up på sjælen; nej, det er at tjene.

Selvom hun blev opfordret til at gifte sig, foretrak Kateri at vie sit liv til Kristus. Ude af stand til at komme ind i det indviede liv aflagde hun et løfte om evig jomfruelighed den 25. marts 1679. Dette valg afslører et andet aspekt af apostolsk nidkærhed, som hun havde: total overgivelse til Herren. Selvfølgelig er ikke alle kaldet til at aflægge det samme løfte som Kateri, men enhver kristen er kaldet til dagligt med et udelt hjerte at give sig selv til det kald og den mission, som Gud har betroet dem, og tjene Gud og ens næste i en ånd af næstekærlighed.


Kære brødre og søstre, Kateris liv er endnu et bevis på, at apostolsk nidkærhed indebærer både forening med Jesus, næret af bøn og sakramenterne, og ønsket om at sprede skønheden i det kristne budskab gennem troskab mod ens særlige kald. Kateris sidste ord er meget smukke. Før hun døde, sagde hun: “Jesus, jeg elsker dig.”


Må vi også, ligesom St. Kateri Tekakwitha, hente styrke fra Herren og lære at gøre almindelige ting på  ekstraordinære måder, vokse dagligt i tro, næstekærlighed og nidkært vidnesbyrd for Kristus.

 Lad os ikke glemme: hver eneste af os er kaldet til hellighed, til daglig hellighed, til hellighed i det fælles kristne liv. Hver eneste af os har dette kald: vi går fremad ad denne vej. Herren vil ikke svigte os.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories