Månedens bøn – april 2023

April måneds bøn

Lad os bede for en større udbredelse af en ikke-voldelig kultur, som vil føre til mindre brug af våben både fra staternes og borgernes side.
Her ægtefæller beder sammen.

Jesus Kristus, Fredsfyrste, sagtmodig og ydmyg i hjertet; lær os at have et hjerte som dit hjerte.
Send din Hellige Ånd til vores tanker
så vi ikke lader os forføre af konfliktkulturen.
Må Hans brændende Kærlighed tænde ild i vore hjerter og guide os til at mødes i en ikke-volds kultur, som er synlig i vores beslutninger, i vores handlinger
og i vores omsorg for andre.
Hjælp os med at skabe vaner, så ikke-vold bliver en realitet i vores almindelige liv, i de tanker,
ord og handlinger, som vi henvender os,
til vore brødre og søstre, med.
Giv os mod til at leve på en fredelig måde,
der sigter mod møder baseret på dialog og accept af forskellighed og ikke-vold, når vi står overfor et væld af vanskeligheder.
Jesu hjerte, giv os et hjerte, der er, som Dit hjerte!

Amen.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories

Månedens refleksion 2023