Månedens bøn – december 2023

Gud, vor Fader.
Den smid væk-kultur, der er udbredt i vores tid,
anser ikke den enkelte person, som noget meget værdifuldt,
der skal respekteres og beskyttes, især hvis de er fattige eller handicappede.

Vi beder dig i dag om inddragelse af alle dem,
der har en fysisk eller psykisk begrænsning.

Hjælp os med at fremme en livskultur,
der konstant bekræfter hver enkelt persons værdighed,
og især forsvaret af mennesker med handicap.

Må inddragelse være klippen, hvorpå civile institutioner bygger programmer og initiativer,
sådan at ingen bliver ladt tilbage. Amen

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories

Månedens refleksion 2023