Månedens bøn – februar 2023

Almægtige og evige Gud,
du som gennem din Søn, hovedhjørnestenen,
har samlet disse mennesker,
der kommer fra mange forskellige steder,
og har sluttet sig til denne flok
under én og samme hyrde,
giv disse dine tjenere
næstekærlighedens uadskillelige bånd,
at der ikke er uenighed i deres sind.
Og lad os, som alle er én flok
under én hyrdes vejledning
og er indesluttet i én fold under din beskyttelse,
aldrig blive adskilt.
Ved samme Kristus, vor Herre. Amen.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories

Månedens refleksion 2023