Månedens bøn – februar 2024

Herre Jesus, som gennem lignelsen om den Barmhjertige Samaritaner,
lærte os at tage os af dem, der lider:
Når de sande værdier
og det menneskelige og kristne solidaritet og broderskab er gået tabt,
og livet kun værdsættes for dets effektivitet og nytte,
indtil det punkt, hvor man betragter liv,
der ikke opfylder disse kriterier,
som kasserede eller uværdige liv.
Vi beder dig om, at vi altid vil vide, hvordan vi genkender
menneskelivets immaterielle værdi og dets værdighed
i enhver situation, selv i vanskelighed og skrøbelighed.
Forvandl vores hjertes blik,
så medfølelse aldrig må mangle i det,
så vi lærer at blive bevægede,
at se og blive involveret i det, vi observerer,
at stoppe op og tage sig af, hvad der sker, uden at gå forbi.
Vi beder om, at uhelbredeligt syge altid bliver ledsaget
af kvalificeret medicinsk, psykologisk og spirituel støtte,
og at der altid vil være nogen tæt på dem,
som ser dem i øjnene, som holder deres hånd,
som viser dem ømhed og tager sig af dem,
så de kan leve med værdighed,
og trøstet af deres kæres nærhed, i den sidste fase af deres jordiske liv.
Amen

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories

Månedens refleksion 2023