Månedens bøn – Januar 2023

Jesus, Gode Herre, som den unge mand i
Evangeliet kaldte dig,
dit liv var et kærlighedens og velkomstens levende vidnesbyrd.
Du lærte os med dit eksempel,
at kærlighed skal omsættes i gerning
for at blive et troværdigt vidne om Faderens kærlighed i verden.
Idet vi betragter dig i evangeliet forstår vi,
at vi kun kan give det videre til andre,
som vi erfarer.
Derfor beder vi dig hjælpe dem, der
uddanner andre,
at deres måde at undervise på vil være som din;
at de kommunikerer med faste holdninger og
også med ord, med broderskab,
med gensidig respekt og om værdien af forskellighed.
Må din Kærligheds Ånd indgyde dem din måde,
hvorpå du er sammen med de mest skrøbelige,
hvor du hjælper dem til at skabe et værdigt liv,
der er forankret i dig og åben overfor menneskeheden.
Amen

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories