Månedens bøn – juni 2024

Kærlige far, som byder alle dine sønner og døtre velkommen:
Vi beder til dig i dag for migranterne,
som flygter fra krige eller sult.
Må de finde gæstfrihed og nye muligheder
i de lande, der modtager dem.
For gæstfrihed er et udtryk for kærlighed,
for en dynamik af åbenhed, der inspirerer os.
Hvor vi er opmærksomme på andre,
og søger det bedste for deres liv.
Men vi ved, at indvandrere ofte bliver set,
som nogen der trænger sig på
og som ikke har noget at tilbyde.
Dette fører til den forsimplede tro,
at de fattige er farlige og til ingen nytte,
mens de magtfulde er gavmilde velgørere.
Lær os at være en kirke, som et “felthospital”,
Hvor vi lever på en måde, hvor vi bliver stadig bedre til
at byde velkommen.
Hvor vi fremmer en velkomstkultur, der beskytter og integrerer.
Hvor vi tænker os og udvikler en åben verden,
hvor vi ikke kun ser på en persons nytteværdi,
men hvor vi ser, den værdi i sig selv, som personen repræsenterer.
Og at de forskellige lande i verden
vil være i stand til, ikke kun at tænke som et land,
men også som en menneskelig familie,
fordi, kun en social og politisk kultur, som har indarbejdet accept uden forventning om modydelse, 
kan have en fremtid.
Amen

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories