Månedens bøn – maj 2022

Extended Family Reuniting Together For Prayer stock photo
Herre vor Gud, du valgte Maria til at være din søns mor.
Du valgte hende lige fra begyndelsen til denne mission
og dermed bevarede du hende fra arvesyndens plet.
Vi beder Maria om at forene sig med os i vores bøn.
Ved kraften af ​​evangeliets budskab at unge mennesker
må lytte til Jesu kald om at omvende sig og vende sig bort fra synd.
Led deres skridt, så de altid må vælge, hvad der er godt og helligt.
Åbn deres ører og hjerter så de kan høre,
hvordan du kalder dem til at tjene dig og deres næste.
Giv dem mod, når de står over for vanskeligheder i deres liv.
Gør deres tro og tillid til din kærlighed og barmhjertighed dybere.
Åbn deres øjne så de kan se deres brødres og
søstres behov og svare disse med hjælp.
Må de vende sig til de helliges fællesskab,
især til Maria, dronning over alle helgen og
andre unge mænd og kvinder, som har foretaget livets rejse.
Må de en dag, ved deres bønner og eksempel,
fortjene det evige livs nåde. Amen.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories