Månedens bøn – maj 2023

Tak, Fader, fordi du, ved din Ånds handlinger,
har givet os liv i en så stor mangfoldighed
af gaver og karisma til missionen.
Vi ønsker at leve vores dåb med troskab og dedikation og
ved at bære vidne om evangeliet i vores hverdag.
Hjælp din kirkes grupper og bevægelser med
at være frugtbare rum for tjeneste og dedikation til andre.
Må alle dens medlemmer leve med kærlighed
og være til rådighed i tjeneste for brødre og søstre.
I dette, Paven’s Globale Bøns Netværk, beder vi specielt for de unge og for børn i EYM,
Eukaristisk Ungdoms Bevægelse, at de, hver dag, må leve i Jesu og efter Hans eksempel,
som bærere af vidnet om Kristus i Eukaristien,  med levende eukaristi, åben for alle og som tjenere for verdens behov.

Amen

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories