Månedens bøn – maj 2024

Dannelse af religiøse og seminarister

Helligånd, du som motiverer Kirken,
så Hun i sin mission, altid med fornyet entusiasme,
kan aflægge vidnesbyrd og forkynde, den glæde,
der udspringer af mødet med Jesus.
Vi beder til dig i dag:
For religiøse søstre, mænd og seminarister.
Svaret, på deres kald, kræver en livslang dannelsesproces
hen mod kristen modenhed,
som favner alle personens dimensioner.
Må det menneskelige aspekt af deres dannelse
give dem selvopdagelse, selvaccept og selvbeherskelse,
så de opnår et tilstrækkeligt niveau af psykisk modenhed,
hvor de kan være autentiske gaver af sig selv, til andre.
Må deres pastorale dannelse åbne dem,
så de kan være tilgængelige for tjeneste og samarbejde med andre.
Så de, efter Jesu eksempel,
skaber en særlig kærlighed og nærhed
til fattige og marginaliserede mennesker.
Må deres åndelige dannelse gennem bøn og ledsagelse åbne
dem op til Gud, for at kende Ham bedre,
elske Ham dybere og følge Ham tættere,
og på den måde udvikle et dybt og personligt venskab med Jesus,
så de kan skelne Guds vilje i deres liv.
At de i deres samfundsliv – deres helligheds skole –
kan vokse i forhold til andre, til nutidens mænd og kvinder,
ved at lytte dybt til deres problemer, deres sår og behov. Amen

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories