Månedens bøn – marts 2024

Gode og kærlige Far:
fordi, vi er blevet frelst af din søn Jesus,
ophidser bedragerens og løgnens fader
til forfølgelse af os og det er, fra Jesu og den tidlige kirkes tid,
fortsat til den dag i dag.
Martyrerne har haft den nåde
at bekende sig til  Jesus til enden, til døden.
De lider, de giver deres liv, og vi modtager
Guds velsignelse for deres vidnesbyrd.

Må mindet, om disse gamle og nyere
heltemodige vidner, bekræfte os, Herre,
 i bevidstheden om, at Kirken er Kirke
på grund af martyrernes offer.
Vi beder til dig i dag, for de nye og endnu skjulte martyrer,
disse mænd og kvinder, som
tro mod kærlighedens milde kraft,
til Helligåndens stemme, som i deres daglige liv
søger at hjælpe deres brødre og søstre og at elske Gud uden forbehold.
Kirken har brug for dem, der har modet til at acceptere den nåde at være vidner til enden,
selv indtil døden.
De er Kirkens levende blod,
de er de vidner, som fører Kirken fremad;
det er dem, der bevidner, at Jesus er opstanden, at Han lever.
Må vi lære gennem deres livs samhørighed
med kærlighedens styrke, med sagtmodighed,
så vi kan kæmpe imod arrogance, vold og krig,
og, at vi med tålmodighed kan opnå fred.
Amen

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories