Månedens bøn – November 2022

Herre Jesus Kristus, du bad os om at lade børnene komme til dig.
Send din Ånd, Oh Herre, til trøst og lettelse for de mange børn,
som er ofre for marginalisering, svigt, og vold i verden.

Giv os et gavmildt hjerte, vi kan tilbyde dem,
som kan blive til håndgribelige håbets veje
gennem uddannelse, der åbner mulighed
for frihed og beslutning.

Skab i os et ønske om at byde dem velkommen
ind i en families genoprettende kærlighed
med en varm omfavnelse og omsorgsfuld kærlighed
som gengiver dem deres værdighed til
at være børn af den ene kærlige far.
Amen.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories