Månedens bøn – september 2022

For afskaffelse af dødsstraffen

Vi beder for de dødsdømte, at deres liv må blive skånet, at de uskyldige må blive befriet,
og at de skyldige må komme til at erkende deres fejl og søge forsoning med dig.
Vi beder for alle mennesker, at deres liv og værdighed som børn af en kærlig Gud
må blive respekteret og beskyttet i alle livsafsnit og omstændigheder.
Vi beder for ofre for vold og deres familier, at de må mærke vores kærlighed
og støtte og finde trøst i vores medfølelse og i løftet om evigt liv.
Vi beder for de dødsdømte, at deres liv må blive skånet, at de uskyldige må blive befriet,
og at de skyldige må komme til at erkende deres fejl og søge forsoning med dig.
Vi beder for familierne til dem, der står over for henrettelse,
at de må blive trøstet af jeres kærlighed og medfølelse.
Vi beder for officielle ledere, at de må forpligte sig til at respektere
ethvert menneskeliv og sætte en stopper for brugen af ​​dødsstraf.
Medfølende far, giv os visdom og hjerter fyldt med din kærlighed.
Vejled os, mens vi arbejder for at stoppe brugen af ​​dødsstraf
og opbygge samfund, der virkelig vælger livet i alle situationer.
Vi beder om dette Fader,
gennem din Søn Jesus Kristus,
som lever og råder med Helligånden, én Gud i al evighed.
Amen

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories