Månedens bøn – september 2023

Helligånd, de fattiges far.
Hvordan er det muligt at give en ægte
og konkret løsning
til de millioner af mennesker, der lever i fattigdom, og som ofte
kun møder ligegyldighed, som svar?
Hvilken vej skal vi gå
for at overvinde social ulighed
og genoprette den menneskelige værdighed,
som er blevet trampet ned, så mange gange?
Fjern den selvcentrerede individualisme,
som gør os medskyldige
og hjælp os med at skabe udvikling
i vores måde at leve på,
så vi værdsætter alle
og hvor vores kompetencer supplerer hinanden
og hvor mangfoldigheden af karismaer
skaber et fælles handlingsprojekt.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories