Månedens refleksion – december 2023

Lone Hertz: Lad os være bedre til at hjælpe de handicappede mennesker.

Handicappede får ikke den hjælp, som de har brug for og ret til. Samfundet   er ikke stærkere end det svageste led. Netop Mennesker med et handikap er på mange måder hjælpeløse og kan ikke klare sig uden en god  kærlig  hjælp. Arbejdet med handikappede er ikke værdsat nok og jeg har oplevet at uuddannede mennesker, der ikke havde den store viden  og heller  ikke  hjertet på det rette  sted blev antaget til at passe   handikappede mennesker.

Det er derfor velsignet, at pavens intention  for december  netop handler om opmærksomhed  fra samfundets  side  og at de samtidigt  får den hjælp, så de kan leve så godt et frugtbart liv som muligt . Det er den omvendte verden, at de, der har størst behov, får mindst hjælp. 

Der har den sidste tid været  fokus på, hvor mangelfuldt mennesker  med handikap bliver behandlet fra samfundets  side og kommer  bagerst  i køen til hjælp. Det kan ikke være rigtigt, at mennesker på en institution   og andre steder ikke får de livsbetingelser  som retteligt tilkommer dem. Det har jeg desværre oplevet på nærmere hold med en af mine gudbørn.

Så lad os løfte i flok i bøn, at der på alle institutioner samt andre steder i samfundet gives en kompetent kærlig pleje.
Må vi godt forberede os til at fejre Jesu fødselsfest.
Jesus kom jo specielt til de små…

Gud  velsigne  jer alle 

Inge Switon-Rønnow, pensioneret sygeplejerske

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories