Pave Frans video

Pavens globale bøns netværk (Bønnens Apostolat) rummer de udfordringer, menneskeheden står over for, og bistår Kirkens mission. Vi beder og arbejder for at komme i møde de udfordringer i verden, som paven har defineret i sine månedlige intentioner, mens vi bevæger os på den åndelig vej kaldet »hjertets vej «.
Pavens 3 minutters refleksion har til fårmål at hjælpe os til at fortsætte ad denne vej og til at gøre vor bøn konkret.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories