Pavelige intentioner

Paven opfordrer os til hver måned at ofre vore bønner, arbejde, glæder og lidelser for forskellige intentioner. Disse intentioner, som paven personligt vælger, udtrykker nogle af Kirkens behov. Som Kristi terdfortræder på jorden ønsker paven, at vi opmærksomt frembærer vore bønner og ofre for disse intentioner.
Når man frembærer det daglige offer for disse intentioner er man forenet med over 50 millioner mennesker i hele verden som beder for samme intentioner. Dette er en uselvisk bøn velbehagelig for Jesus, som tænker på Kirkens behov overalt i verden.

PAVENS ANLIGGENDER
OVERDRAGET TIL PAVENS
VERDENS GLOBALE BØNSNETVÆRK
FOR 2021


Januar
For evangelisering med særligt fokus på at alle mennesker er brødre.
– at Gud må give os den nådegave at leve det fulde broderskab med brødre og søstre der tilhører  
   andre religioner, idet vi beder for hinanden i åbenhed.

Februar
For hele verden med særligt fokus på vold mod kvinder.
– at de kvinder, der er ofre for vold, må blive beskyttet af samfundet og at deres lidelser må blive
   bemærket og taget hensyn til.

Marts
For evangelisering med særligt fokus på forsoningens sakramente.
– at vi må leve bodens sakramente med en fornyet inderlighed, for at få en forsmag på Guds  
   uendelige barmhjertighed.

April
For hele verden med særligt fokus på de grundliggende rettigheder.
– for alle, der sætter deres liv på spil i kampen for de grundliggende rettigheder i diktaturer,
  autoritære styrer og ikke mindst i kriseramte demokratier.

Maj
For hele verden med særligt fokus på finansverdenen.
– at dem, der er ansvarlige for finanserne, samarbejder med regeringerne om at regulere den
  finansielle sfære og beskytte borgerne mod dens farer.

Juni
For evangelisering med særligt fokus på ægteskabets skønhed.
– at de unge, der forbereder sig til ægteskabet, støttet af det kristne fællesskab, måtte vokse i
   kærlighed, med gavmildhed, tro og tålmodighed.

Juli

For hele verden med særligt fokus på sociale venskaber.
– at vi må være modige og ivrige forkæmpere for dialog og venskab i konfliktfyldte sociale,
  økonomiske og politiske situationer.

August
For evangelisering med særligt fokus på Kirken.
– at Helligånden må skænke Kirken nåde og styrke til at fornye sig i Evangeliets lys.

September
For hele verden med særligt fokus på et bæredygtigt liv.
– at vi alle må foretage modige valg til fordel for en enkel og bæredygtig livsstil, og glæde os over    
   de unge, der satser på en sådan livsstil.

Oktober
For evangelisering med særligt fokus på missionerende disciple.
– at enhver, der er døbt, må engagere sig i evangeliseringen og stille sig til rådighed for
   missionen ved at vidne om et liv, præget af evangeliet.

November

For hele verden med særligt fokus på folk, der lider af depressioner.
– at de mennesker, der lider af depressioner eller udbrændthed, fra alle må møde en støtte og et
   lys, der åbner dem mod livet.

December
For evangelisering med særligt fokus på kateketerne.
– at kateketerne, der er kaldede til at forkynde Guds ord, modigt og nyskabende må vidne om det
  i Helligåndens kraft.


Pavens anliggender overdraget
til Pavens verdensomfattende
bønsnetværk for 2020

JANUAR:
Fokus på freden i verden.
At de kristne, folk fra andre religioner og alle mennesker af god vilje må fremme fred og retfærdighed i verden.

FEBRUAR:
Fokus på migranternes nødråb.
At råbene fra vore brødre, de mange migranter, der er faldet i kløerne på skruppelløse menneskehandlere, må blive hørt og taget hensyn til.

MARTS:
Fokus på de kristne i Kina.
At Kirken i Kina må være udholdende ud i troen på Evangeliet og vokse i enhed.

APRIL:
Fokus på befrielse fra afhængighed.
At alle personer, der er afhængige af alkohol eller stoffer, må modtage hjælp og omsorg.

MAJ:
Fokus på diakonerne.
At diakonerne trofast i tjenesten for Ordet og de fattige, må være livgørende tegn for hele Kirken.

JUNI:
Fokus på hjertets forvandling.
At de, der lider, må finde vej i livet ved at lade sig røre af Jesu Hjerte.

JULI:
Fokus på familierne.
At familierne i dag må blive omgivet af kærlighed, respekt og vejledning.

AUGUST:
Fokus på den maritime verden.
For alle, der lever på og af havet, deriblandt sømænd, fiskere og deres familier.

SEPTEMBER:
Fokus på respekten for planetens ressourcer.
At der ikke bliver drevet rovdrift på verdens ressourcer, men at de bliver fordelt på en retfærdig og respektfuld måde.

OKTOBER:
Fokus på lægfolkets mission i Kina.
At troende lægfolk, især kvinderne, i kraft af dåbens nådegave må få stadig større ansvar i Kirken.

NOVEMBER:
Fokus på kunstig intelliens.
At fremskridt vedrørende robotter og kunstig intelligens altid må tjene menneskehedens bedste.

DECEMBER:
Fokus på bønslivet. 
At vores personlige forhold til Jesus Kristus må næres af Guds Ord og af et liv præget af bøn.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK


Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

SENESTE INDLÆG

Categories