Pavelige intentioner

Paven opfordrer os til hver måned at ofre vore bønner, arbejde, glæder og lidelser for forskellige intentioner. Disse intentioner, som paven personligt vælger, udtrykker nogle af Kirkens behov. Som Kristi terdfortræder på jorden ønsker paven, at vi opmærksomt frembærer vore bønner og ofre for disse intentioner.
Når man frembærer det daglige offer for disse intentioner er man forenet med over 50 millioner mennesker i hele verden som beder for samme intentioner. Dette er en uselvisk bøn velbehagelig for Jesus, som tænker på Kirkens behov overalt i verden.

PAVENS ANLIGGENDER
OVERDRAGET TIL PAVENS
VERDENS GLOBALE BØNSNETVÆRK
FOR 2024


Januar

For mangfoldighedens gave i Kirken

Lad os bede om, at Ånden vil hjælpe os til at anerkende de forskellige karismer som bliver givet til det kristne fællesskab og til at opdage rigdommen i de forskellige liturgiske traditioner i den katolske Kirke.

Februar

For de uhelbredeligt syge og døende

Lad os bede om, at de uhelbredeligt syge og deres familier altid må nyde godt af både medicinsk og menneskelig omsorg af høj kvalitet.

Marts

For de nye martyrer

Lad os bede om, at de, der risikerer deres liv for evangeliet i forskellige dele af verden, beriger Kirken med med deres mod og med deres missionsiver.

April

For kvindernes rolle

Lad os bede om, at kvinders værdighed og rigdom må blive anerkendt i alle kulturer, og at den diskrimination, kvinder udsættes for i forskellige dele af verden, må ophøre.

Maj

For dannelsen af ordenssøstre, ordensbrødre og seminarister

Lad os bede om, at ordenssøstre, brødre og seminarister må vokse i rejsen med deres kald, takket være en menneskelig, pastoral, åndelig og samfundsmæssig dannelse, der vil føre dem til at blive troværdige vidner for Evangeliet.

Juni

For dem, der flygter fra deres land

Lad os bede om, at de mennesker, der flygter fra krig eller sult og tvinges ud på farefyldte rejser, må finde gæstfrihed og nye muligheder i deres værtslande.

Juli

For den pastorale omsorg for de syge

Lad os bede om, at de syges salvelses sakramente vil give Herrens styrke til de syge, der modtager det, og til deres kære, og at det for alle i stigende grad må være et synligt tegn på medfølelse og håb.

August

For politiske ledere

Lad os bede om, at de politiske ledere vil tjene deres folk; at de vil arbejde for en mangesidig menneskelig udvikling og for det fælles bedste, mens de tager sig af dem, der har mistet deres arbejde, og prioriterer de fattigste.

September

For jordens skrig

Lad os bede om, at vi hver især med åbent hjerte vil lytte til skrigene fra Jorden og fra ofrene for miljøkatastrofer og klimakriser og forpligte os til hver især personligt at tage vare på den verden, vi lever i.

Oktober

For en fælles mission

Lad os bede om, at Kirken fortsat på alle mulige måder vil støtte en synodal livsstil kendetegnet ved fælles ansvar. ved at fremme deltagelse, samhørighed og et fælles ansvar for missionen blandt præster, ordensfolk og lægfolk.

November

For dem, der har mistet et barn

Lad os bede om, at alle forældre, der sørger over en søns eller datters død, må finde støtte i fællesskabet og fra den trøstende Ånd modtage hjertets fred.

December

For håbets pilgrimme

Lad os bede om, at det kommende jubelår vil styrke os i troen, ved at hjælpe os til at genkende den opstandne Kristus i vores liv og ved at forvandle os til pilgrimme for det kristne håb. Pave Frans

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories