Pavens video januar 2024

Vi beder for mangfoldighedens gave i kirken

Lad os bede om, at Ånden vil hjælpe os til at anerkende de forskellige karismer, som bliver givet det kristne fællesskab, og til at opdage rigdommen i de forskellige liturgiske traditioner i den katolske Kirke.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories