Refleksion – april 2022


For sundhedspersonalet.

Frederiksberg 24.3.22

Mit navn er Inge Switon-Rønnow, 76 år, gift med Werner, vi har 3 børn og 6 børnebørn. Uddannet sygeplejerske 1968. Været på kirurgisk afdeling og i ældreplejen.
I år er det 40 år siden, jeg kom ind i Tro & Lys, en International økumenisk bevægelse for Mennesker med indlæringsvanskeligheder,deres familie og venner, for at bringe folk ud af isolation og ind i et varmt kristent fællesskab. Der har jeg modtaget megen velsignelse.

I april måned beder vi for at sundhedspersonalet i deres arbejde for de syge og ældre, især i de fattigste lande, må modtage tilstrækkelig støtte fra regeringer og lokalsamfund.

De fleste, der arbejder i sundhedssektoren, har et varmt hjerte og varme hænder. Både Læger, Sygeplejersker og andet sundhedspersonale, er som hovedregel veluddannet. Betingelserne derimod er ikke optimale. Man lærer, hvordan man skal behandle og pleje den syge eller ældre medborger, men betingelserne er ofte ikke til stede. Besparelser gør, at plejen ikke er, hvad den burde og personalet frustreret over, ikke at have tid til at gøre det ordentligt., Samtidig sender man patienter hjem før tid og regner med et vist antal genindlæggelser. Der er også brug for koordinering, så man ikke sender folk hjem uden hjælp og/eller relevant information, så de kan udskrives til tryghed og dermed hurtigere blive raske.

Vi skal også bede om, at ældre og handikappede mennesker, om de er i eget hjem eller på plejehjem, får en sammenhængende pleje og hjælp, så det ikke er tilfældigheder, der gør, om de opfølgende får den rette medicin og behandling. Det gælder for de såkaldt rige lande.
I de fattige lande slås de også med mangel på rigtig mange basale ting, og det er dyrt. at komme på hospitalet, hvilket medfører at mange slet ikke bliver behandlet eller kun nødtørftigt.

Vi må bede for at alle mennesker har mulighed for at få den behandling, de har brug for, og at regeringer og lokalsamfund tager deres ansvar på sig. Vi må bede om kompetente mennesker, der ved, hvad det handler om. Lad os også bede om solidaritet imellem de fattige og rige lande. Vi har alle noget at give til hinanden. Ligesom jeg modtager megen velsignelse i Tro & Lys, hvor jeg først troede, at nu skulle jeg hen at hjælpe, så er virkeligheden den, at vi alle bliver hjulpet, man modtager mere end man giver, og det giver en ligeværdighed og et fællesskab. Det gælder også i plejen af de syge, handikappede og ældre.

Inge Switon-Rønnow

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories