Refleksion – august 2022

 

 

 

 

 

 

 

For de små virksomheder

Vi beder for små og mellemstore virksomheder, måtte de midt i den økonomiske og sociale krise finde måder
at forsætte deres virksomhed i samfundets tjeneste.

Jo, jeg er selv omfattet af Pavens intention om bøn for små virksomheder, da jeg selv er en enkeltmandsvirksomhed,
som driver handel med og servicerer træpilleovne i hele landet.
Efter tre år i Søværnet avancerede jeg til leder i industrien og siden midten af 1990’erne har jeg været rejsende tekniker
i meget specialiceret udstyr, og som nævnt i dag selvstændig og arbejder i private hjem.

Privat bor jeg alene uden for Skanderborg med min kat.

Mere er jeg er omfattet af alt hvad Paven og den katolske kirke betyder for mig – uventet, lige pludselig og uden forudgående varsel.

Skønt som medlem af folkekirken har religion eller kristendom ikke sagt mig noget,
indtil jeg blev kaldet til kirken i Århus en søndag i oktober 2018, og efterfølgende blev jeg optaget i den Katolske kirke påskenat 2021.

Frem til dette tidspunkt i mit liv har Gud holdt sin kærlige hånd over mig i alt, ALT! Gud har i sin uendelige visdom ventet med
at kalde mig til kirken til han syntes, jeg var klar.

Selv kan jeg godt forstå HAN ventede; da mit liv indtil det tidspunkt ikke har været helt i Guds billede, det véd jeg nu.

Pave Frans intention for bøn for små virksomheder er tiltrængt. I vores hæsblæsende liv finder vi blot en anden frisør,
hvis vores hidtidige har måttet opgive sin forretning. Tænkte vi på vores frisør under coronanedlukningerne?
I det område, jeg arbejder mest, lukkede min favoritbager for nylig, fordi miljøhensyn og kommunale forordninger umuliggjorde,
at bageriet kunne installere en ny ovn? En bager, der bager fantastisk brød og har en blomstrende forretning.

Bed sammen med Pave Frans og mig for de små virksomheder og tænk på om du virkelig ønsker at den lille virksomhed må lukke, fordi du ikke støtter den.

Jeg beder selv for, at verden genvinder sin sunde fornuft.

At magthavere som Putin og andre aggressorer i verden må genvinde deres ydmyghed og tiltro til, at uenigheder kan løses i dialog og ikke med våben.

Selv blev jeg fredselsker af at være tre år i den kolde krig i forreste kamplinie i Østersøen i midten af 1970’erne. Den kolde krig var ikke bare sjov. Den var alene medvirkende til min livsindstilling:

Du kan dø nårsomhelst, vær derfor altid ordentlig overfor alle du er i kontakt med, uanset.
Siden jeg blev hentet ind til Kirken har jeg for mig selv tilføjet: Gud elsker mig og vil, at jeg er mig selv og virker i hans billede.

 Derfor forsømmer jeg ikke en eneste chance for at fortælle min fantastiske historie i private hjem. Min er såmænd ikke så fantastisk igen,
og alle har jo en fantastisk historie at berette om, at Gud den Almægtige har en kæmpe dør åben for enhver, der har en nok så lille dør åben for Gud.

Fortæl den gerne.

Jan

 

 

 

 

 

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories