Refleksion – januar 2022

 

 

For opdragelse til sandt broderskab.
Vi beder for alle, der lider under religiøs diskrimination og forfølgelse,
i de samfund de lever i må finde anerkendelse af deres rettigheder og af den værdighed,
som stammer fra at være søskende.

Jeg hedder Klaus Aarup, er 65 år og har været gift med Ruth i 40 år – vi har 3 børn.
Jeg er konvertit og optaget i 1985 og har virket i Aarhus menighed, med forskellige tjenester såsom:  sakristan, lektor, kommunions uddeler.   Samtidigt er jeg medlem af Den Franciskanske Lægorden.

Vi kan være glade for pave Frans, som gentagende gange i ord og gerning, kalder os til et broderligt samfund.  Vi kristne er forfulgte og ikke mindst, hvor der er et muslimsk flertal. Magthaverne sætter dagsordenen.  Og vi læser om hadforbrydelser imod kirkerne.  Det burde ikke være sådan, efter Menneskerettighederne underskrevet i FN.   Her i Danmark, har vi trosfrihed efter Grundloven.

At være søskende er et inderligt forhold, eller burde være det. I Guds perspektiv er vi brødre og søstre i Jesus Kristus i Helligånden. I Mattæus, kan vi læse at Kristus betragter alle, som gør Guds vilje, er broder, søster og moder!! Jesus Kristus kalder os til at være Verdens lys og Jordens salt.

Og det kan vi i kraft af Helligånden, som er os givet. Kristus fortæller i Bjergprædiken, elsk jeres fjender!  Jesus Kristus har givet os et nyt bud: at vi skal elske vor næste, som Han har elsket os. Et af det 20 århundredes største skikkelser Moder Teresa, levede Kristi kærlighed og ord fuldt ud. Hendes mission var at opfylde: Hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre der, har imod mig! (Matt25, 42). Vi kender historien – Nobels Fredspris, og en statsbegravelse i et hinduistisk land!!

Pave Frans, som har taget navnet efter Frans af Assisi; vil virkeliggøre Kristi vilje, og alle trosvidnerne fra den hellige Frans til Moder Teresa mission.
Det er et profetisk kald, en bevidstgørelse, som vi må følge.
De første kristne levede i kærlighed til hinanden og derved var de trosvidner.
Jesu ord fra Johannes 13,34: Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, om I har indbyrdes kærlighed.
Det er Guds kald til Dig og mig.  Det er muligt i kraft af Helligånden.
Jeg husker engang, hvor jeg gik forbi 2 alkoholikere, hvor den ene lå i rendestenen. Den ene forsøgte at få ham op, men jeg drog et lettelsens suk og skyndte mig forbi. Det var ikke mit bord, tænkte jeg.
En indre stemme spurgte: Klaus, skal du hjem og læse i Bibelen?  Ja, var mit svar! Du er lige gået forbi mig, sagde stemmen. En øjenåbner blev det.  Jeg fik de 2 stakler hjem på forsorgshjemet.
Så lad os byde det nye år velkommen, og sige tak til Faderen og Sønnen og Helligånden- vi er elsket og vi skal elske!
Fred og alt godt.
Kærligst
Klaus Aarup.

 

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories