Refleksion – juli 2022

Lindsay Schlegel er en datter af Gud, der søger at opmuntre, inspirere og løfte andre til at være alt, hvad de blev skabt til op. Det gør hun gennem skrivning, udgivelser og tale. Hun er forfatter til Glem ikke at sige tak: Og andre forældrelektioner, der bragte mig tættere på Gud og vært for podcasten Quote Me (Citer mig).  Lindsay bor i New Jersey med sin familie.

For de ældre.
Vi beder for de ældre, som repræsenterer folkets rødder og hukommelse,
måtte deres erfaring og visdom hjælpe unge mennesker til at se på fremtiden
med håb og ansvarlighed.

Hvilken rig gave vi har i vore ældre brødres og søstres oplevelser og visdom. Disse mennesker er vores forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, venner, lærere, trænere og meget mere. Det er dem, der har været vidne til skift i kultur og udholdenhed af den menneskelige ånd. De har oplevet modgang, og de har budt glæden velkommen. De har begået fejl. De har fundet bedre måder. Deres perspektiv og indsigt er en gave, der ikke kan duplikeres, og disse må ikke gå tabt.

Og alligevel er vi yngre mennesker så ofte ligeglade med de ældre, som vi burde. Vi fokuserer på øjeblikket og forsømmer den virkelighed, at det, der er kommet før, spiller en rolle i det, der skal komme. Vi stræber efter selv at forblive ungdommelige i stedet for at værdsætte det grå hår, som Ordsprogenes bog kalder for ”en prægtig krone, … som findes på retfærdigheds vej”. (Ordsprogenes Bog, 16,31).

Desuden forbliver de ældre mennesker i vores samfund sønner og døtre af den levende Gud. Ordsprogene fortæller os, at de unges herlighed er deres styrke, og de gamles værdighed er gråt hår. De ældres værdighed er vores ansvar. Vi beder om at foretage ændringer i vores både individuelle og fælles prioriteter. Må vi give os tid til at sidde sammen med de ældre, til at bede med dem og for dem, til at lytte til deres historier og til at hjælpe med at helbrede det, der stadig er bristet i dem.

Må vi gennem Kirkens sakramenter pleje de rum i vore ældre brødre og søstre, der længes efter barmhjertighed. Må vi sammen opleve håb og uddybe vores tro. Må vi ved at gøre det lære vores børn at respektere og ære de ældre medlemmer af vores familier og vores samfund.

Lindsay Schlegel

p.s. Denne refleksion er hentet fra Pope’s Wordlwide Prayer Network for USA og Canada.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories