Refleksion – juni 2023

Billedet viser stenen, hvor Jesu blev balsameret

Lad os bede for, at det internationale samfund vil gøre en forstærket indsats for afskaffelsen af tortur og yde støtte både til ofrene og til deres familier.

Tortur er et ord, som vækker stærke følelser i mange hjerter og sind. Jesus lidelser i forbindelse med påsken kommer nok mange katolikker i mente. 

Men tortur kommer i mange former og facetter, hvoraf enhver af os har mulighed for at forhindre, endsige stoppe nogle af dem. Der kan være tale om en lille handling, som kan have en stor effekt. 

Jeg tænker her på psykisk tortur, hvor et nedladende eller passiv aggressivt ord kan såre og forvolde stor smerte på modtageren. Det kan vi som ægtefælde, kæreste, forælder eller kollega gøre noget. Lad os bede til Herren om, at vi må vende den anden kind til eller overvinde trangen til at såre vores næste med ord. 

På et større plan, kan vi også gøre en forskel. Her vil den enkeltes selvstændig handling ikke have den store effekt, men som “mange bække små, gør en stor å”, vil fællesskabets handlinger kunne udgøre en stor effekt. 

Jeg tænker her på de mange forfærdelige historier, man hver dag kan læse om i medierne, hvor den naturlige reaktion er at overgive sig til magtesløshed: at man alligevel ikke kan gøre noget. Lad os individuelt og i fællesskab bede til Herren om, at det internationale samfund vil gøre en forstærket indsats for afskaffelsen af tortur og yde støtte både til ofrene og til deres familier.

Jeg arbejder international indenfor den maritime verden med 150-200 rejsedage årligt, hvor jeg har mulighed for at komme i berøring med mange mennesker, kulturer og religioner i løbet af året. Herigennem oplever jeg (med)menneskelig kærlighed på så mange niveauer, at jeg inderligt tror at vi samlet kan gøre en forskel. 

Frode Lundsteen Hansen KCHS

Formand for Sankt Andreas og Sankt Therese pastorat

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories

Månedens refleksion 2023