Refleksion – maj 2022

 


For de unges tro
 I  maj måned beder vi for at alle unge mennesker, der er kaldet til at leve livet fuldt ud, i Marias liv må finde evnen til at lytte, inderlig dømmekraft, mod i troen og engagement i at tjene. 

“Guds herlighed er mennesket fuldt i live” har den hellige Irenæus sagt. I hvilken målgruppe hvis ikke hos de unge, kan disse ord blive til virkelighed. De unge, som er gamle nok til at være ansvarlige, selvstændige og uafhængige af deres forældre – men endnu ikke så mærket af livet, at de er begrænset af alderdom og de lidelser, der følger med et langt liv. De unge er håbet, dem der bringer nyt liv og er den generation, der vil bære verden videre til næste skridt. Hvilken rigdom der ligger hos de unge! Og hvilket potentiale der ligger i, hvis de unge forvalter den rigdom i åbenhed for Guds vilje og inderlig dømmekraft i Guds ledelse.
Min erfaring som psykolog (og i arbejdet med unge) er dog, at mange unge desværre ikke fuldt ud forstår, den rigdom de har fået givet. Verden leder dem mod selvcentrerethed, som kan lede til depression og angst. Mange fortabes også i selvkritik og bliver blinde for den gave, de hver især har fået givet, fordi fokus bliver på alt det, de ikke har. Det er ikke nemt at være ung i dag, og det ses blandt andet i antallet af unge, der opsøger psykologhjælp.
Lad os se det som en opfordring til at bede for de unge, så de kan styrkes i modet til at følge det kald, som Gud har givet. Kaldet til at leve et liv der er fuldt – ikke et liv, der er hult. Jeg tror på, at der er masser af grunde til at have håb for den næste generation. En generation, der ønsker at tjene og tage ansvar for sig selv og andre.
Lad os bede for, at Helligånden vil lede dem og styrke dem i den kamp, de står i – at de må kæmpe den gode kamp og igennem at leve livet fuldt ud være et billede på Guds herlighed i verden.
 Anna 
______
Anna Sørensen er 26 år gammel, halv dansk og halv polsk og er bosat i Aarhus. Hun arbejder til dagligt som psykolog bl.a. med unge på en efterskole, med parterapi og med udsatte borgere. Hun underviser også i psykologi. Hun tilbringer meget af sin tid uden for arbejde med sin familie, venner, kæreste og med dans og rejser. Hendes primære interesse er spændingsfeltet mellem teologi og psykolog samt parterapi. 

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories