Refleksion – maj 2023

Lad os bede for, at kirkelige bevægelser og grupper dagligt må genopdage deres evangeliserende mission og stille deres karismer til tjeneste for verdens behov.

I en verden præget af verdslige anskuelser og forklaringer på alle erfaringer og erkendelser, kan det være svært at lytte, opfatte og høre åndelige og spirituelle sider af de udfordringer, vores daglige liv giver os.

Bliver der talt om trosspørgsmål eller religiøse oplevelser, bliver det ikke modtaget i den ånd det er givet og emnet bliver ofte nedgjort eller måske latterliggjort, som noget ligegyldigt og en kuriositet.

I den sammenhæng har forskellige kirkelige bevægelser og grupper ved deres tilstedeværelse og synlighed og med deres opgaver og udtrykte spiritualitet en måde at gøre omverdenen opmærksom på en anden og åndelig side af verden.

I forbindelse med uddannelse på Skt. Josephs Hospital oplevede jeg hvorledes søstrene, ud over deres gerning som sygeplejersker også i stor udstrækning ved deres tro og eksempel blev et vidensbyrd om Kristus og om en åndelig verden, for mange, både personale og patienter.

De kirkelige bevægelser og grupper giver en mulighed for adgang til et religiøst sprog, om begreber og indhold, som ikke bruges så ofte i en daglig sammenhæng i vores samfund.

Det sprog som vi kender og lærer er med til at definere den verden vi er i, og hvis vi mangler begreber og sprog for det åndelige og spirituelle, bliver vores verdensbillede fattigere.

Sproget og begrebsverdenen, som vi anvender, giver grundlaget for vores oplevelse af verden. Uden det åndelige aspekt bliver vores verdensbillede og vores erfaringer forringet og det vil påvirke vores evne til at fatte og erfare det åndelige og det guddommelige.

Vi bliver opmærksomme på det åndelige aspekt, ved at komme i berøring med  mennesker, som lever og virker i kirkelige fællesskaber. Med deres liv, sprog og adfærd lærer de omverdenen om et sprog, som kan åbne for åndelige emner og  vil lette vejen for Guds stemme og tilstedeværelse,  også for ikke kirkesøgende.

De forskellige bevægelser og grupper i kirken har mange forskellige opgaver og missioner, som er defineret i deres apostolat. Jeg har fokuseret på den del som ligger i forlængelse af dette og som kan lette vejen for at Guds ord kan finde et åbent sind.

Lad os bede for de mennesker der tilhører kirkens mange gruppe og bevægelser at deres mission må lykkes.

Jette Kromayer Medlem af Skt. Nikolaj Menighed, Hvidovre,
Menighedsrådsformand

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories