Skt. Therese af Lisieux morgenbøn

 

 

 

 

Åh, min Gud!  Jeg ofrer til dig alle mine handlinger i dag
til ære for Jesu helligste hjertes intentioner.
Jeg ønsker at helliggøre hvert eneste af mit hjertes slag,
alle mine tanker, og de mindste af mine gerninger,
ved at forene dem med hans uendelige fortjenester;
og jeg ønsker at gøre mine synder til skamme
ved at kaste dem i hans barmhjertige kærligheds ovn.

Åh, min Gud!  Jeg beder dig, for mig selv og for dem, der står mig nær,
om nåden til fuldkomment at opfylde din hellige vilje,
og af kærlighed til dig, at acceptere glæder og sorger
i dette forbipasserende liv,
så vi en dag kan blive forenet med hinanden i himlen i al evighed.  Amen.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories