Spiritualtet

Den eukaristiske Ungdoms spiritualitet har sine rødder i
den hl. Ignatius
af Loyolas øvelser og i Eukarististien.

  • Den tager udgangspunkt i børns og unges virkelige liv og tilbyder dem, ud fra deres fysiske, psykologiske og åndelige udviklingstrin, en formning, som, under hensyn til deres begrænsninger og behov, udvikler deres færdigheder og evner. Det skal vi hjælpe dem med.
  • Igennem tillidsfuld bøn opmuntres de til et personligt venskab med Jesus, en forening med Hans hjerte, kærlighedens symbol. Gennem bønnen lærer de Jesus og hans Ord at kende og de bliver i stand at finde Jesus i deres daglige liv, så de tillidsfuldt kan hengive sig til Gud, den himmelske Far og med glæde deltage i den hellige Eukaristi.
  • Det er en grundlæggende kirkelig sammenhæng, de bevæger sig i, hvor de opmuntres til at være aktive i den lokale kirke og pastorale strukturer, som findes i deres sogne og bispedømmet.
  • Når de unge er blevet 25-år, bliver de tilbudt at fortsætte med at tjene udbredelsen af Guds rige, i deres daglige liv, idet de kan vælge den åndelige vej, som kaldes “Hjertets vej”. Et liv med Guds Ord i bøn, Eukaristi, tjeneste og mission er også denne vejs grundpiller.
    Samtidig præsenteres de unge for forskellige former for deltagelse i ’Pavens Globale Bønsnetværk. ’

Jomfru Maria er nærværende og hun ledsager de unge på denne åndelige rejse: hun har hele sit liv igennem virkeliggjort Faderens vilje ved at tjene andre og således udført sin mission.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories